Stop hypotheekaftrek voor hoogste inkomens

Onderstaande opinie van Ewout Irrgang en Geert Reuten (respectievelijk SP-Tweede en Eerste Kamerlid) stond vandaag in de Volkskrant.

Stop hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens

Geert Reuten en Ewout Irrgang vinden de huidige aftrek van de hypotheekrente niet eerlijk. Stop deze subsidie voor de hoogste inkomens, dan kunnen de belastingen omlaag.

De regering heeft besloten in de periode dat zij dit land bestiert de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd te laten. Het liefst had zij ook de discussie erover in de ijskast gezet. Maar her en der doemen er nu berichten op dat er mogelijk toch een ‘voorbereiding’ van de discussie gaat komen. Daar is ook alle reden toe.

Ten eerste is het Nederlandse systeem van hypotheekrenteaftrek onrechtvaardig. Eigen woningbezitters krijgen een gigantische korting op de belastingen die huurders niet krijgen. En binnen de groep eigen woningbezitters worden de hogere inkomens nog eens fors extra bevoordeeld. Ten tweede draait de woningmarkt steeds meer dol vanwege de prijs opdrijvende werking van deze belastingkorting. Dit heeft tot gevolg dat zelfs nieuwkomers met een middeninkomen thans bij een bank geen hypotheek kunnen krijgen omdat hun inkomen daarvoor ‘te laag’ is. Ten slotte moeten de belastingtarieven steeds verder omhoog om de belastingaftrek te kunnen blijven financieren.

Welk aftrekbedrag gunt de staat (wij met z’n allen) de eigen woningbezitters? Als we uitgaan van het nettobedrag (dat wil zeggen de aftrek minus het eigenwoningforfait) dan stond de teller in 2005 op 21 miljard euro en in 2007 al op bijna 24 miljard euro. Om te weten of dat ‘veel’ is, kunnen we dit afzetten tegen het totaal van de loon- en inkomstenbelasting uit 2007 en die gaat uitkomen op ongeveer 40miljard euro. Als deze belastingkorting achterwege zou blijven dan kunnen alle belastingtarieven dus fors omlaag. Maar er is toch ook huurtoeslag? Jazeker, voor sommige huurders, en die beloopt in 2007 zo’n 2 miljard euro.

Op verzoek van de SP-fractie in de Eerste Kamer heeft het ministerie van Financiën deze cijfers uitgesplitst over inkomensgroepen van arm tot rijk. De uitkomst is onthullend. Op basis van deze cijfers hebben we de grafiek gemaakt die hiernaast staat. Deze betreft cijfers over 2006. We vroegen het ministerie om een uitsplitsing in zogenaamde ‘decielen’. De belastingbetalers worden dan opgedeeld in tien groepen die ieder qua aantal evenveel mensen omvatten: van de mensen met de laagste inkomens (links in de grafiek) tot die met de hoogste inkomens (rechts in de grafiek). Bij iedere groep is het gemiddelde belastbaar inkomen aangegeven. Zo is het gemiddelde belastbaar inkomen in 2006 voor de hoogste groep 76.231 euro (daarbinnen zitten ook de dikke topinkomens). De grafiek toont alle woningsubsidies: enerzijds de aftrek voor eigen woningbezitters (hypotheekrenteaftrek minus het forfait) anderzijds de huurtoeslag die naar (sommige) huurders gaat.

We zien dat de hoogste inkomens met hun 6,9 miljard euro (31 procent van het totaal) aanzienlijk meer profiteren van de aftrek dan de laagste inkomens die het met 0,7 miljard euro moeten doen (3 procent van het totaal). De twee hoogste inkomensgroepen samen genieten 48 procent van de aftrek. Op deze wijze wordt de zogenaamde progressie in het Nederlandse belastingtarief voor een groot deel ongedaan gemaakt. (Bij ‘progressieve’ belastingen vallen de lage inkomens in een relatief laag en de hoge inkomens in een relatief hoog netto tarief.) De sterkste schouders dragen dus in veel mindere mate de hoogste lasten dan op het eerste gezicht zou lijken (en zij hebben bovendien nog andere voordelen, zoals pensioenaftrek, die bij hen fors meetelt). Er is geen goede reden om mensen die toch al een hoog inkomen hebben ook nog eens een extra grote belastingvermindering toe te stoppen.

Iets van de progressie zou al hersteld worden als, zoals de SP voorstelt, de hypotheekrenteaftrek gemaximeerd wordt tot een leningbedrag van 350.000 euro en tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent. Bij een rentestand van 5 procent komt dit uit op een maximale belastingteruggave van toch nog 7.350 euro per jaar. Dat betekent globaal dat er voor de eerste 9 inkomensgroepen niets verandert (preciezer: voor inkomens tot 50.000 euro met een hypotheek van 300.000 euro). Of eigenlijk toch. Als de topsubsidie bij de hoogste inkomensgroep wordt stopgezet, kunnen de belastingtarieven omlaag.

Hypotkeek Volkskrant

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 04 december 2007 :: 15.59 uur

116 Comments

116 reacties

 1. Ben benieuwd wat en of de VVD (en consorten) hier iets op te zeggen hebben.
  Tijd voor meer van dit soort onderzoeken. Dit zou op voorpagina’s van de dagbladen moeten worden gepubliceerd. Geeft weer een goede discussie.

  Reactie door Joop — dinsdag 4 december 2007 @ 16.24 uur

 2. Eigen woningbezitters krijgen een gigantische korting op de belastingen die huurders niet krijgen.
  ………
  Sterk overdreven natuurlijk met namen voor de modale inkomens.
  En natuurlijk hoe onrechtvaardig de voordelen ook zijn van de hoogste inkomens dit is natuurlijk het begin van het einde.
  Verder zou het rechtvaardig zijn om in de tabellen ook de extra kosten van de eigen huizen bezitters mee te nemen n.m. het onderhoud,verzekeringen en een risico factor o.a.teruggaaf als men ontslagen wordt en in de bijstand terecht komt onder de 50 jaar of ziek wordt.
  Beetje eenzijdig die tabellen maar ondanks dat is het plan van de SP goed ,alleen ben ik bang dat het NO-Claim effect optreed en iedereen er weer slechter van wordt.
  De handvatten worden nu al gegeven.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 4 december 2007 @ 17.02 uur

 3. Waarom geen flat-tax Iedereen betaalt hetzelfde percentage. Iemand met een hoog inkomen betaalt veel belasting iemand met een laag inkomen weinig) Schaf alle aftrekposten en toeslagen af. Met het geld dat wordt bespaard kunnen de tarieven omlaag. Je vangt 2 vliegen in een klap: minder regels (iedereen wil minder regels en bureaucratie) en minder ambtenaren.

  Reactie door ron — dinsdag 4 december 2007 @ 17.12 uur

 4. Huurders heben ook zo hun eigen privileges. Ik vind het van den zotte om opeens deze rigoreuze maatregelen toe te passen voor de woningbezitters met kleine inkomens. Op basis van o.a. hypotheekrenteaftrek hebben zij met moeite een huisje kunnen kopen.Dat is al verantwoording genoeg, vooral in een gezin met opgroeiende en studerende kinderen. Wie huurt heeft al dit soort sores niet en kan misschien weleens meer bestedingsruimte hebben. Dus niet zeuren en gun ieder het zijne.
  We spreken nu niet van de zeer hoge inkomens met de navenante kapitale woningen, dat moge duidelijk zijn.

  Reactie door Marian — dinsdag 4 december 2007 @ 17.18 uur

 5. Zal wel heel jammer zijn voor Balkenelende BV , dan moeten ze alsnog in het Catshuis intreden .

  Reactie door fred — dinsdag 4 december 2007 @ 17.48 uur

 6. Hakker. Ook huurders hebben te maken met onderhoudskosten. Jij denkt toch niet dat mijn huisbaas die niet doorberekend. Eigenhuisbezitters mogen nog niet klagen, omdat ze in het verleden genoeg hebben geprofiteerd. Ik heb heel wat overwaarde van een woning zien veranderen in een nieuwe auto, caravan, boot of noem maar op. En ondertussen verminderde mijn huurtoeslag jaarlijks met een paar tientjes per maand. Nee, ik sta niet te juichen als de kleine man wordt gekort op zijn belastingvoordeel, maar wel als die arme jongens en meisjes eindelijk ook eens aan de beurt zijn.

  Reactie door Harry Scheltema — dinsdag 4 december 2007 @ 18.01 uur

 7. @3, Ron , hetzelfde gedachte zou perfect ook in een voortvarende gezondheidszorg gebruikt kunnen worden voor de afdracht ziektekostenpremie, toch?

  Dan heb je zeker ook aantal vliegen in een klap. Maar ja, de heren van dee VVD zien het niet zitten, want waar blijven dan de enorme winstmarges? Het pluche? Voorrechten enz?

  Reactie door walking bull — dinsdag 4 december 2007 @ 18.03 uur

 8. @marian,

  Als je goed leest dan zullen mensen met 2x modaal en met een bescheiden huis tot 3 ton niks merken van de effecten van dit plan.

  Geen reden tot paniek dus. :)

  Reactie door Janneman — dinsdag 4 december 2007 @ 18.20 uur

 9. Marian @4
  Natuurlijk moeten we ieder het zijne gunnnen.
  Maar je kunt toch niet volhouden, dat het subsidieeren van kapitale villa’s sociaal is.
  Terwijl de aanvrager van huursubsidie vaak te horen krijgt dat zijn inkomen te hoog is,
  om voor huursubsidie in aanmerking te komen.
  Dit gaat in sommige gevallen om 10 euro te veel inkomen per maand.

  Waarom mochten de huurders wel worden geconfronteerd met rigoreuze ingrepen in de huren en de huursubsidie?
  Waarom wordt er niet geaccepteerd dat de hypotheekrenteaftrek op deze manier niet te handhaven is.
  Waarom mogen er geen beperkingen worden gesteld aan de hypotheekrenteaftrek en wel aan de huursubsidie?
  Wat is hier rechtvaardig aan.

  Reactie door kitje — dinsdag 4 december 2007 @ 18.38 uur

 10. Marian — dinsdag 4 december 2007 @ 17.18:

  Goedenavond,

  Goed lezen alsjeblieft, er wordt juist WEL aangegeven hoe onrechtvaardig het is (met name naar huurders met een zeer laag inkomen) om zeer bemiddelden tot rijken te spekken, temeer daar die ook zeer inventief blijken om hun belastbaar inkomen voor de belasting flink te drukken…!(meestal met behulp van een belastingadviseur!)
  De SP wil juist de “gewone” kopers ontzien, maar stelt wel vast dat het niet te verdedigen valt dat de rijksten bij al hun rijkdom ook nog eens -alleen al door die hyp.r.a.!- een belastingvemindering krijgen die bijna 3 a 4 keer ZO HOOG is als de TOTALE HUURSUBSIDIE…!!

  Het is een schande dat er zo fors is bezuinigd (en het gaat maar door!) op de huursubsidie: de laagste inkomens (ik neem mezelf als maatstaf) zijn al jaren niet gestegen, de huren wel, terwijl de huursubsidie elk jaar verder wordt verlaagd: “leve” de leugenachtige pvda die dit (verkiezingsbeloften)”zou bekijken en evntueel wijzigen”….

  Nou, tot nu toe is het bij bekijken gebleven en kunnen mensen met lage tot de laagste inkomens volgend jaar -mede door de drastische en onacceptabele bezuinigingen op de huursubsidie- een VERDERE daling van hun koop”kracht” tegemoet zien van vele procenten.

  Ik ben woedend en maak me vooral zorgen om mensen die moeten leven van het absolute minimum…:WEG MET DEZE HARDVOCHTIGE EN ONMENSELIJKE ROTREGERING!!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 4 december 2007 @ 18.57 uur

 11. Of je nu koper bent dan wel huurder, het maakt weinig uit.

  Ik met een middeninkomen kan ter dezer tijd aangeven dat het onmogelijk is om koop dan wel huurwoning te krijgen.

  Ik heb het geluk dat mijn vrouw een tweede middeninkomen verdiend(en edoch houden we niets over).

  Ik kan me echter niet voorstellen hoe het met kinderen kan.

  De hele “kutmentalietijd” van sukkels in Den Haag is destructief.

  Eikels, ja eikels dat zijn ze.

  Reactie door bert — dinsdag 4 december 2007 @ 19.08 uur

 12. Harrieke — dinsdag 4 december 2007 @ 18.57, aanvulling:

  ….En Marian, waar haal je het vandaan dat “huurders zo hun privileges zouden hebben”… een gotspe-drogreden in een land waar de huren zo hoog zijn dat er miljarden (opgebracht door die huurders!) klaar liggen om tal van wijken “op te leuken”:
  Dit zou uit de ALGEMENE middelen, de door jou en mij betaaalde belasting moeten worden betaald.

  Verder stel ik vast dat huurders de groep vormen die,omdat die groep ook alle minderbedeelden en armen omvat, het meest in de knel zit.

  Desondanks Marian, ben ik VOLLEDIG solidair met allen die “gewoon” een (veel te duur!!) huis hebben gekocht met een door werken verkregen inkomen, niet rijk zijn, en over de belasting die zo’n huis vormt, soms echt wakker kunnen liggen.

  Dacht jij echt dat de VVD, de partij voor de rijken, carrieremakers en gevoelloze patsers, voor jou beter beleid zou maken:
  Als ZIJ jou ongenmoeid laten en LIJKEN(!) te ontzien, is dat vooral omdat zij de echte rijken geen strobreed in de weg willen leggen, je weet wel die rijken die voor alle samenlevingen het ECHTE PROBLEEM vormen, omdat door hun schofterige, hebberige en vaak niets ontziende graaigedrag, deze samenlevingen uiteindelijk allemaal hopeloos dreigen vast te lopen (om over oorlogen, die hiervan ook het gevolg zijn, nog maar niet te spreken!).
  Ik doel dan dus op diegenen die aan bovenstaande omschrijving voldoen, ik wil de goeden dus van deze niet malse beschuldiging vrijpleiten!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 4 december 2007 @ 19.16 uur

 13. Marian,

  ….ik was het CDA nog vergeten, deze club is eigenlijk nog veel verdorvener, omdat zij hun desastreuze en van vriendjesdiensten doortrokken politiek ook nog proberen te verkopen met de hand op de bijbel, een bijbel waarin nota bene staat: “gij zult Mijn Naam niet ijdel gebruiken…”!

  Tja, rest van de “groten” dan nog de pvda, die kan het met dat cda uitstekend vinden…!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 4 december 2007 @ 19.31 uur

 14. @ Marian,
  het voorstel is niet om de modale inkomens met hypotheekrenteaftrek ‘te pakken’, maar om de subsidie voor de hoge inkomens te beperken. Kijk eens naar het staatje onder het stuk!!

  Reactie door Renske — dinsdag 4 december 2007 @ 19.36 uur

 15. Het progressieve belastingstelsel is het belangrijkste instrument voor “sterkste schouders, zwaarste lasten”.
  Bij een zeer laag inkomen is 10% belasting wellicht reeel, terwijl 75% belasting op je 4e ton je geen boterham minder doet eten.
  Consequentie van dit systeem is dat bij legale algemeen erkende aftrekposten er voor de hoogste inkomens (en dus betalers) er meer teruggaaf volgt dan bij een lager inkomen. Ik ben er van overtuigd dat sleutelen aan het aftrekposten mechaniek op termijn zal leiden tot verdere ondermijning van het progressieve systeem. Dus het vastspijkeren van teruggaaf op de genoemde 42% vind ik geen goed idee.
  Het begrenzen van het aftrekbare hypotheekbedrag is dan een stuk beter.

  Reactie door twijfelaar — dinsdag 4 december 2007 @ 20.36 uur

 16. dit is volgens mij een van de eerste keren dat de Volkskrant een sp plan publiceert.
  Een prima plan want meer als de helft van de inkomstenbelasting word weer teruggegeven aan voornamelijk rijke huizenbezitters in plaats van iets nuttigs met dit geld te doen.Van mij mogen deze rijkaards die zelfzuchtig voortleven nog wel wat meer inleveren. De sp moet eens uitzoeken wat voor belasting en andere voordelen deze rijkaards nog meer hebben ik denk dat daar versteld van zou staan.
  Maak een mooie folder van dit plan en laat het in heel nederland door de SPafdelingen verspreiden anders word het toch weer doodgezwegen groeten kees

  Reactie door kees appel — dinsdag 4 december 2007 @ 21.08 uur

 17. ja natuurlijk stoppen,..maar dat ligt gevoelig bij de mensen,dus…niet aankomen.
  Zoals Jan zegt..de regeling zoals ie ooit bedoeld was..en niet als sponsoring voor de Heinsbroeken…klopt als een bus !!!!!!

  Reactie door eric — dinsdag 4 december 2007 @ 21.10 uur

 18. Als het aanbod van woningen niet prijs-elastisch is(dus niet of nauwelijks toeneemt als de prijzen stijgen) leiden subsidies voor kopers (bijvoorbeeld door middel van hypotheekrenteaftrek) uiteindelijk alleen maar tot hogere huizenprijzen. Zou iedere middelbare scholier met economie in zijn of haar vakkenpakket moeten weten.

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 4 december 2007 @ 21.16 uur

 19. Zeker moet die hypotheekrenteaftrek voor woningen boven de 350.000 euro verdwijnen, want met zo’n hypotheek heb je die aftrek niet nodig want het inkomen is dan ook voldoende om goed te leven ook zonder die HRA.

  Reactie door Pool — dinsdag 4 december 2007 @ 21.18 uur

 20. Is best wel een plan er is een heel klein probleempje dat niet wordt gezien. De kosten van die hypotheek zijn bij aanschaf al voor jaren uitgerekend dus aan de bestaande rekeningen kan niet gesleuteld worden anders heet dat voor die mensen met een hoge hypotheek contract breuk mede dat zij de rekening voortijdig moeten afbreken. Het probleem ligt bij de inkomsten van de bank waar het geld van de terug gave van wordt betaald. Deze rente kan dus met diezelfde snelheid omlaag en nogmaals er komen problemen bij die inkomsten. Ik kan mij herinneren dat de rente gekoppeld is aan de toekomstverwachting van de huizenmarkt waarin ook de huursubsidie is gerelateerd vervolgens gaat voor iedereen die last (rente) omlaag daarmee de ook gekoppelde inkomsten van de overheid. Mijn vraag is welke compensatie tegen over de huursubsidie staat daar garant voor, is daar al over nagedacht want er blijft geen spaan meer over om huursubsidie te kunnen bekostigen op dat moment. Belasting wordt terug gegeven op het moment dat het betaald is door die zelfde ontvanger en voor diegene die denkt dat huursubsidie uit algemene middelen wordt betaald moet maar eens naar de cijfers kijken. Mijn eigen mening zou zijn pak dat maar is aan is alleen geen standpunt van de SP logisch want het onderwerp in zijn totaal is grote onzin om ook maar iets aan te veranderen. Betaalbare huizen moeten we bouwen dan levert het over het gemiddelde veel meer op.

  Reactie door Henk — dinsdag 4 december 2007 @ 21.50 uur

 21. Ik vind de redenering van Geert Reuten en Ewout Irrgang toch wel wat kort door de bocht.Vooreerst staat tegenover de rente aftrek het huurwaarde forfait.Dan komen het onderhoud,verzekering,waterlasten,gemeentelijke OZB etc.er nog bij.Veel eigenaren,kunnen na aankoop van een andere woning nog maar een gedeelte van hun nieuwe hypotheek aftrekken.Dat het Nederlandse systeem van hypotheekrenteaftrek onrechtvaardig is.t.a.v.de eigen woningbezitters m.b.t.een gigantische korting op de belastingen die huurders niet krijgen is m.i.ongenuanceerd.Niet vergeten mag worden dat eigen woning bezitters door de aankoop van hun woning veel BTW en dikwijls de 6% overdrachts belasting betaald hebben aan vadertje staat!Daarbij bestaan er plannen dat de waarde van de woning min de hypotheekschuld,straks onder de vermogens rendementsheffing in box 3 zal vallen.Als randverschijnsel is het wel zo,dat eigen woning buurten minder last hebben van verloedering en kleine criminaliteit.daarvoor zijn dus geen extra toezicht/politie/opknap-kosten nodig.Ik onderschrijf wel dat twee-verdieners in de 50% schijf gekort moeten worden tot een plafond bedrag en dan vindt ik 42% nog royaal genoeg.Dat de woningmarkt steeds meer dol draait vanwege de prijs opdrijvende werking van deze belastingkorting lijkt mij een toelichting waard:De gemeenten en grondspeculanten/projectontwikkelaars jagen de grondprijs omhoog.Boumaterialen worden door de drukpers euro steeds duurder.Ook worden vaklieden in de bouw steeds schaarser,dus stijgen hun lonen harder.Ook doen gemeenten nog via leges een duit in het zakje.Omdat de inkomens niet waardevast zijn gestegen, gelijk met de grond en bouwkosten,kunnen veel mensen een woning niet meer betalen.Ik vertrouw en herhaal bij deze dit nogmaals “De CBS inflatie-cijfers” niet!

  Reactie door Maan Arkenbosch — dinsdag 4 december 2007 @ 22.00 uur

 22. de onrechtvaardigheid in de hypotheek aftrek
  is wel duidelijk,de maximering is het meest rechtvaardige.
  de laatste verkiezing hebben veel mensen gestemd op een partij,die niet wilde tornen
  aan de aftrek,en dat resulteerde in een heleboel stemmen.
  woningbezitgenot belasting is niet meer van toepassing voor de huurder,maar eigenaren
  worden flink geplukt door de gemeenten de
  semi overheid
  het is allemaal geen winst.
  maar dat er wat moet gebeuren is wel duidelijk,maar als van tevoren niet vast staat,waar het vrij komende geld naar toe gaat,verdwijnt het in het zwarte gat van de overheid.

  Reactie door hw. rademaker — dinsdag 4 december 2007 @ 22.06 uur

 23. Dat hele belastingvoordeel voor de koper is nep, want die zit al ingebakken in de koopsom. Vooral de projectontwikkelaars, makelaars, notarissen en banken profiteren ervan.

  Ik zou niet weten waarom we een stelsel moeten handhaven, waarbij loeirijke, wildgroeiende instellingen moeten worden gesubsidieerd. Die zorgen al prima voor zichzelf.

  Reactie door olav ten broek — dinsdag 4 december 2007 @ 23.26 uur

 24. Leuk om economische logica bij de SP te zien – niet altijd hun sterkste punt. Eigenlijk zou de hele subsidie afgeschaft moeten worden, waarom zou het hele land meebetalen aan je huis? Kopen is uiteindelijk een keus.

  Reactie door John — woensdag 5 december 2007 @ 0.13 uur

 25. @6
  Haary
  Natuurlijk rekent de huurbaas dit door in je huur maar doe dat dan ook aftrekken bij de belasting teruggave.
  Want als je het onderhoudskosten en de verzekeringen van de huren aftrek dan zul je zien dat de echte kale huur helemaal niet zo hoog is.
  Kan niet zo zijn dat jij huurtoeslag over de onderhoudskosten krijg en dat iemand met belasting teruggave deze in de berekening van boven niet mee mag nemen en zo het werkelijk voordeel van de belasting teruggaaf mag berekenen.
  Vergeet verder niet toen ik mijn huis kocht dat ik een flinke poep overdrachtsbelasting moest betalen die ook in de hyphotheek zit, die mijn zwaar geld kost en waarvan de belasting en jij dus ook de gunsten van heb.

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 0.16 uur

 26. @ 23 Olav

  Precies.

  Reactie door Ed Sorrento — woensdag 5 december 2007 @ 0.29 uur

 27. @21
  Goed duidelijk verhaal Maan,al zou ik er wel aan toe willen voegen dat met name de kosten van onderhoud enz veel zwaarder liggen bij 1 maal modaal dan iemand met 3 keer of 2 keer modaal bij het zelfde huis met de zelfde hoogte van de hyphotheek.
  Er heerst een grote armoede bij 1 maal modaal met koopwoningen die de pech hadden niet voor een huurhuis in aanmerking te komen.
  Verder onderschrijf ik dat met name mensen met een eigen woning de buurt een netter aanzien geven.

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 1.00 uur

 28. Gezien alle reacties hierboven, dan kunnen en zouden we het dus eens moeten zijn met het standpunt van de SP! Dat ben ik in elk geval wel!
  Dat komt neer op een belastingaftrek voor een huis met een waarde van maximaal 350.000 euro en aftrek voor maximaal 42 procent…Daar hebben de modale inkomens, zowel daar waar het gaat om de prijs die in het verleden voor het huis betaald is, doorgaans niet veel meer dan een hypotheek meer dan 350.000 euro, danwel het inkomen dat ze genieten en de bijbehorende belastingschijf (42%), dus weinig of helemaal geen last van!
  Het gaat hier om mensen met een topinkomen, vallend in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting (meer dan 42%) en daarnaast huizen/villa’s van vaak meer dan het dubbele van die 350.000 euro, ja zelfs soms van 1 tot 1,5 miljoen euro!!
  En die hebben mijns inziens die “subsidie” NIET NODIG, dus waarom niet daar maar es aan beginnen op een manier waarbij die z.g. “middeninkomens” helemaal niet geraakt worden??
  Van mij mag het morgen nog ingevoerd worden!!

  Reactie door ToN — woensdag 5 december 2007 @ 1.24 uur

 29. @23 Olav,

  We subsidiëren het niet alleen, waarmee ze vervolgens speculeren op de beurs, en daar de ene crisis naar de anderen veroorzaken, met grote gevlogen voor de gehele economie,die subsidie wordt ook nog eens weggehaald bij de lagere inkomens, de armen sponseren de rijken..We financieren een heel speculanten- en rentenierscircus.

  Reactie door joseph h. — woensdag 5 december 2007 @ 7.11 uur

 30. Weer zo een kul, het is kennelijk teveel gevraagd te begrijpen dat onder mensen met hoge inkomens ook degenen vallen die hard werken, verantwoordelijkheid dragen.Dat zijn dus die mensen die elke dag de kop op het hakblok leggen, en als het dus misgaat stande pede kunnen vertrekken…
  Ik geef toe, voor de minimale uitkeringstrekker die overal recht op heeft, moeilijk te begrijpen!

  Reactie door QuestionMaster — woensdag 5 december 2007 @ 9.38 uur

 31. opheffen!

  Reactie door Piet — woensdag 5 december 2007 @ 10.17 uur

 32. In een beschaafde samenleving moeten verworven rechten langzaam worden afgebouwd en opgebouwd.
  Bij een forse verandering worden de tegenstellingen in het volk verscherpt.
  Dit kan voor een redelijke samenleving niet goed zijn.

  Henri

  Reactie door henri — woensdag 5 december 2007 @ 10.32 uur

 33. Hakker ik heb in de afgelopen 25 jaar nog nooit een grijpstuiver teruggekregen van de belasting. Niet als WAO-er en ook niet als AOW-er. Door de huurtoeslag is er wel het een en ander verbeterd, da’s waar. Maar als mijn 24-jarige motor en mijn 15 jaar oude motor kapot gaan ben ik ridder te voet. Ik kan geen overwaarde op mijn huis opnemen en als 70 jarige is geld lenen ook niet meer mogelijk. Achteraf gezien had ik een huisje moeten kopen, maar da’s achteraf lullen. Aan WAO-ers met een gering inkomen werden toentertijd geen huizen verkocht. Weet je!

  Reactie door Harry Scheltema — woensdag 5 december 2007 @ 10.53 uur

 34. QuestionMaster — woensdag 5 december 2007 @ 9.38:

  Goedeochtend,

  Dan zit ik aan m’n ochtendkoffie en dan lees ik weer zo’n “verheffende” bijdrage:
  Gezien het “intellectueel gehalte (in meerdere opzichten!!) van jouw bijdragen is een heel wat bescheidener en minder minachtende bejegening van de hier aanwezigen wel op zijn plaats!

  En “hard werken”, waarschijnlijk (welhaast zeker!) wordt DAT nu juist gedaan door de mensen die daarvoor de minste waardering krijgen, zowel in geld als in achting…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 5 december 2007 @ 11.19 uur

 35. @30
  Dat is flauwe kul wat versta jij onder verantwoording die is bij de lagen inkomens ook hoog en deze zijn vaal kwetsbaarder als de top figuren en de managers.
  Ik krijg juist de indruk dat de de hoge inkomens helemaal geen verantwoording meer dragen en al ze hem al dragen en het gaat mis staan hier zeer hogen afkoopsommen tegenover.
  En over hard werken maak je er een l@l verhaal van,in elke inkomensgroep wordt hard gewerkt.
  Dus ga a.u.b. niet op die beschamende toer om je verhaal te ondersteunen dat de hoge inkomens meer moeten profiteren van de belasting teruggaaf

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 11.21 uur

 36. @30 In deze ben ik het met je eens. Wat trouwens vergeten wordt, is dat echte rijken geen hypotheken hebben. Je bent toch wel gek om 1 Euro uit te geven om 0,50 Euro terug te krijgen. Dan word je enkel arm van.

  Reactie door Johan — woensdag 5 december 2007 @ 11.34 uur

 37. Hypotheekrenteaftrek voor huizen boven de 350.00 euro afschaffen?

  Dat zou kunnen als de huizen niet zo walgelijk duur zouden zijn.

  Je financieert op deze manier de grote bouwgiganten, ze bouwen steeds duurdere huizen, niet meer te betalen dus met een normaal salaris , als de renteaftrek er niet zou zijn kunnen de meeste mensen die huizen dus niet kopen.

  Je kunt het ook zo zien : De renteaftrek gaat niet naar de werknemer maar naar de bouwjongens, die spinnen daar pas echt garen bij.

  Ze bouwen niet voor niks steeds durdere huizen, zo worden de rijken (bouwers) gesupsidieerd en die zullen dus steeds rijker worden.

  Niet de mensen die in die huizen wonen.

  Olav ten Broek heeft ook zo’n voorbeeld (23)

  Reactie door Carla — woensdag 5 december 2007 @ 11.40 uur

 38. Hakker;

  Geen huurder zeker? Huurtoeslag wordt berekend over de rekenhuur, en dat is net iets meer dan kale huur. Bepaalde kosten mogen worden meegerekend, maar slechts tot een bedrag van 28 euro. Kosten voor onderhoud en dergelijke kàn een huurder niet aftrekken van de belasting, alleen kopers kunnen bepaalde lasten aftrekken. De huren zijn in verhouding veel te hoog; je kunt een aardig huisje kopen voor wat je aan een gemiddelde huurflat kwijt bent. Maar ja, als je inkomen te laag is krijg je geen hypotheek en moet je blijven huren.

  Reactie door Chantal P — woensdag 5 december 2007 @ 11.55 uur

 39. Harrieke; had de modale mens beter z’n best gedaan, dan had ‘ie ook meer verdiend…simpel.En jou neus reikt niet verder dan degenen die arm zijn, soit. Maar ik zie ook de keerzij van de medaille; als je meer dan 1,5x modaal hebt heb je ook dito verantwoordelijkheid, die wel wat verder rijkt dan minder verdienende broeders.Dat heb ik niet uitgevonden, dat is gewoon zo.

  Wat doet de SP, wat doet de regering? Mensen nóg meer lasten voorschotelen, welja…degenen die de klauw ophouden moeten ook geld hebben voor allerlei extra’s, voor hen is immers alles gratis!
  Wil ik ook wel, alleen valt ons gezin onder de categorie die alles gewoon moet betalen, betalen en liefst nog wat meer..De rek is er uit, ons word niks gevraagd.
  Eigen schuld, hadden we maar een tulband moeten dragen, gebrekkig nederlands gesproken…dan gaan alle deuren voor je open hier.

  Reactie door QuestionMaster — woensdag 5 december 2007 @ 11.59 uur

 40. 36 Johan, Een huis volledig afbetalen is belastingtechnisch niet interessant omdat er dan veel meer betaald moet worden dan wanneer men nog een hypotheek heeft. Veel rijken zitten stijf op hun geld en zullen altijd een hypotheek hebben.

  Reactie door Chantal P — woensdag 5 december 2007 @ 12.01 uur

 41. @39 Rekenwonder. Dat meen je toch niet?

  Reactie door Johan — woensdag 5 december 2007 @ 12.10 uur

 42. Huurtoeslag? Ik ken alleen huurverhoging.

  Reactie door Dik Evertse — woensdag 5 december 2007 @ 13.14 uur

 43. Telkens waar in dit verhaal sprake is van:
  hypotheekrenteaftrek minus eigenwoningforfait
  wordt bedoeld:
  belastingvoordeel resulterend uit hypotheekrenteaftrek minus eigenwoningforfait.

  Het belastingvoordeel is voor de hoogste inkomens 52% van de aftrekpost, voor de middeninkomens 42% van de aftrekpost, en voor de lage inkomens minder tot niets: wie geen belasting betaalt heeft niets aan een aftrekpost, zijn belastingvoordeel is dus nihil. Een aftrekpost van 1.000 euro per maand levert iemand met een middeninkomen dus een belastingvoordeel van 420 euro op. Het vergelijken van de aftrekpost met de opbrengst van de inkomstenbelasting of met de huurtoeslag – zoals in het artikel gebeurt – is appels met peren vergelijken. Een aftrekpost is slechts een rekeneenheid, het gaat om het belastingvoordeel dat hieruit resulteert.

  Er zijn nu twee mogelijkheden:
  1.
  Alleen de gebruikte terminologie is onjuist, maar de getallen hebben wel betrekking op het belastingvoordeel dat uit de aftrekpost resulteert. In dat geval volstaat een eenvoudige rectificatie.
  2.
  De gebruikte getallen in het artikel en in de grafiek staan wel degelijk voor de aftrekpost, en niet voor het resulterende belastingvoordeel. Gezien de hoogte van de genoemde bedragen vrees ik dat dit het geval is. Dan is het artikel niet meer te redden. Het moet herschreven worden met nieuwe getallen van het ministerie van Financiën. Het is niet goed mogelijk om de bedragen van de aftrekpost om te rekenen naar het belastingvoordeel. Informatie over het inkomen is daarvoor niet voldoende: om te weten welke belastingschijf van box 1 van de inkomstenbelasting van toepassing is, moet de gehele belastingaangifte bekend zijn.

  Ik zou niet graag in de schoenen van Reuten en Irrgang staan. Een hypotheekadviseur die de aftrekpost verwart met het hieruit resulterende belastingvoordeel stort zijn klant in een financiële afgrond.

  Reactie door Pieter Markus — woensdag 5 december 2007 @ 13.28 uur

 44. Als huren zo duur is, waarom kopen jullie dan geen huis? Ik ben ook wel tegen de hypotheekaftrek in de huidige vorm. Ondanks dat ik zelf ook een huis bezit. Ik zie een plafond van 300.000 euro meer zitten dan de hoge inkomens uitsluiten. De SP zou zich ook onbetrouwbaar opstellen tov het verkiezingsprogramma.Veel eiegen woningbezitters stoppen jaren al hun spaargeld in hun woning. Dit gaat ten koste van vakantie en andere luxe.Bovendien betalen ze ook huurwaardeforfait en hogere WOZ en waterschapslasten. Over het onderhoud maar niet te spreken. Over één ding ben ik het eens. Stel een plafond aan de hypotheekaftrek.

  Reactie door robert rb — woensdag 5 december 2007 @ 13.52 uur

 45. @40 jou stelling klopt niet. er bestaat een wet Hillen. Wie zijn eigen woning afbetaald, hoeft geen forfait meer bij zijn inkomen op te tellen. Dit is vooral gedaan voor mensen die bv enkel AOW hebben en hun huis als pensioen gebruiken. Dit zijn geen rijke mensen hoor!

  Reactie door robert rb — woensdag 5 december 2007 @ 13.55 uur

 46. Huren heeft zo z’n voordeel :) niks mis mee om flexibel te zijn en op tijd te kunnen emigreren als nog meer lastenverzwaringen, nog meer bezuinigingen nederland onleefbaar maken…er zijn nou eenmaal ook mensen die niet tot in de eeuwigheid overal het volle pond willen betalen…gestraft worden omdat je 2x modaal hebt.

  Reactie door QuestionMaster — woensdag 5 december 2007 @ 14.27 uur

 47. @40
  Zet dat verhaal maar in de fabeltjes krant, geld lenen kost geld en hoe langer je een bedrag leent hoe meer het kost.
  Er is geen constructie te bedenken bij een hypotheek lening die geld opbrengt.
  Misschien in het verleden dat je de overwaarde nog vrij kon besteden en dan beleggen maar daar zijn er al veel me op de bek gegaan.

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 15.13 uur

 48. 33 Sorry dat ik jullie op het verkeerde been heb gezet. Ik heb geen twee motoren. De vijftienjarige is een Peugeot 205. En QuestionMaster. Jouw betoog rammelt aan alle kanten. Als zeeman en als pijplasser heb ik zeer goed verdiend. Door een heftig hartinfarct getroffen viel ik terug tot net boven de armoede grens. Nu zit ik met de gebakken peren. Over verantwoordelijkheden gesproken. Klanten van mijn baas betaalden in 1981 125 gulden per uur voor mijn laswerk. Ik had wel de verantwoording, maar ving niet de centen. En dat geintje over een slecht Nederlands sprekende tulbantdrager past niet bij jou.

  Reactie door Harry Scheltema — woensdag 5 december 2007 @ 15.14 uur

 49. @46
  Je maakt een fout het is niet bestraffen het is een kwestie van gelijk profiteren.
  Het is toch zo dat iemand met 1 maal modaal minder terug krijgt met het zelfde huis en een zelfde hypotheek als iemand met 2 of 3 maal modaal.
  Dus mag jij zeggen wie er nu echt bestraft wordt .Ik neem aan dat ook jou intelligentie aangeeft dat dit de man met 1 maal modaal is en niet die van 2 of 3 maal modaal.

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 15.21 uur

 50. @38
  Kosten voor onderhoud en dergelijke kàn een huurder niet aftrekken van de belasting, alleen kopers kunnen bepaalde lasten aftrekken.
  ……………..
  Is al lang niet meer.

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 15.24 uur

 51. Harry, ik geef maar even door wat je zoal ‘in de straat’ hoort, en het probleem is dat alles op de verzorgingsstaat word afgeschoven.Lekker makkelijk!
  Het lijkt wel of steeds meer mensen er moeite mee hebben EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID te dragen, bij minste of geringste tegenslag krijgt alles en iedereen de schuld.

  Er zijn ook mensen die boven de middelmaat uitstijgen, met hogere functies daar hoort een hogere beloning bij.Omdat zij de eerst aangewezenen zijn als het misgaat.Dan is het ongepast deze mensen tot ver onder het minimum te dwingen!
  Mensen die meer dan modaal verdienen, krijgen geen wasmachine cadeau, geen luxe reisjes naar het buitenland om misdaad te belonen…nee die betalen overal het volle pond, tot belachelijkens aan toe.
  Daarom, en niet anders, is het logischer om al die ouwere mensen te belasten, degenen die nu profiteren van de overwaarde van hun huis…uitkleden die hap, ze kunnen er toch niks mee aangezien ze binnen afzienbare tijd onder de grond liggen, dus annyway.

  Reactie door QuestionMaster — woensdag 5 december 2007 @ 15.39 uur

 52. Dit SP plan is prima, gaat in de goede richting, daar kunnen we het snel over eens zijn. Eh, uitgezonderd enkele, ahum, ‘harde werkers’ hier natuurlijk. Maar waarom gebeurt er dan niets?

  Het is een ernstig misverstand dat de vele middenpartijen alles bij het oude laten om een rechtvaardig stelsel voor hun achterban in stand te houden. Dat zeggen ze wel, maar dit is bedoeld om die achterban van middengroepen te paaien.

  De werkelijkheid is dat er heel veel lobbyende marktpartijen zijn die belang hebben bij het in stand houden van het huidige complexe bureaucratische systeem. Die lopen dagelijks de deuren plat in Den Haag.
  Dat zijn de banken, verzekeraars, aannemers, projectontwikkelaars, agrariërs, speculanten, makelaars en nog wat van dat soort ‘zakenlui’, die goud geld verdienen aan dit rondpompen van geld. Zij romen een groot gedeelte daarvan af.

  Als al die belastingaftrek bij de bewoners terecht kwam was het zo erg nog niet. Een groot deel verdwijnt echter in de zakken van de genoemde ‘zakenlui’.
  Zie hier voor een treffend voorbeeld. Kampioen van de lobbypartijen is het corrupte CDA.

  Het lijkt mij niet zo moeilijk om de middengroepen om te krijgen. Die gaan er bij een sanering namelijk op vooruit. Maar zolang al die suffige omaatjes erin blijven tuinen omdat ze denken dat die C voor ‘christelijk’ staat in plaats van voor ‘corrupt’ zal er niks veranderen.

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 5 december 2007 @ 16.03 uur

 53. Hm,

  Kan iemand nog even uitleggen waarom die eerste balk er zo vreemd uitziet? Hoe kun je bijna 800 euro belastingvoordeel hebben als je inkomen (gemiddeld) 1268 euro is? Zijn dit soms de partners van tweeverdieners? Maar dan moeten er wel heel slimme belastingconstructies bedacht zijn voor de veelverdiendende partner?

  Wie snapt dit?

  Reactie door Hermie Kreeft — woensdag 5 december 2007 @ 16.17 uur

 54. @51
  Weer fout
  QuestionMaster schrijft namelijk.
  Mensen die meer dan modaal verdienen, krijgen geen wasmachine cadeau, geen luxe reisjes naar het buitenland om misdaad te belonen…nee die betalen overal het volle pond, tot belachelijkens aan toe.
  ………………
  Ook mensen die modaal of minder verdienen tot het min. loon toe krijgen dit niet.
  Dus ook dit is van jou weer een fout argument om mensen met hoge inkomens meer voordeel te geven dan mensen met lage inkomens i.v.m. met de hypotheek aftrek.

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 16.24 uur

 55. En ook ik huur een huis met huursubsidie, had vroeger een lening die destijds niet meer aftrekbaar was maar destijds wel geleend en geleend met het idee de rente is aftrekbaar. Waarom zou dat niet mogen gelden voor de aankoop van een huis dan? Iedereen gaat groter en duurder wonen en deze rente’s worden gewoon vergoed?? Ik ben er destijds flink door onderuit gegleden.. heeft uiteindelijk door de financiële malaise m’n huwelijk gekost…dat kan allemaal?? Sorry als je een huis boven de 300.000 euro kunt kopen kun je ook de rest wel betalen…ik wil ook wel elke dag biefstuk eten wie niet…??? Een dak boven je hoofd dat is veel belangrijker en een dak waarin je je veilig kan voelen….ik weet als geen ander dat het veel slechter kan ik heb bijna 1 jaar met 2 kinderen op één kamer gebivakeerd met alle ellende van uitgaans-geweld. Ik heb nu gelukkig een flatje 4 hoog zonder lift maar ben de koning te rijk met mijn eigen stek nu.

  Reactie door Pien — woensdag 5 december 2007 @ 17.22 uur

 56. @ 41 @39 Rekenwonder. Dat meen je toch niet?

  Uiteraard bedoel ik met “rekenwonder” @ 40 t.w. Chantal P.. Sorry QuestionMaster. Chantal P., ook een slachtoffer van z.g. deskundigen.
  En dat z.g. rijken op hun geld zitten? Integendeel. Zwemmen doen ze in echt water. Dagobert Duck bestaat alleen in de Cartoon uitgave van Walt Disney.

  Reactie door Johan — woensdag 5 december 2007 @ 17.44 uur

 57. 54;Nee, ik geef alleen aan dat niet alles van één kant kan komen.Hogere inkomens pakken? Pak dan die 50+ ers die van gekkigheid niet meer weten wat doen.Het is toch te gek om los te lopen dat dat soort de grootste huizen bewoont, daar waar hele gezinnen opgepropt zitten in appartementen cq rijtjeshuizen?
  Dat vegeteert maar, dat heeft maar een grote waffel tegen alles en iedereen, enkel en alleen omdat ze hun ouders zijn vergeten op te pakken tijdens de oorlog.

  Reactie door QuestionMaster — woensdag 5 december 2007 @ 17.56 uur

 58. QuestionMaster in wat voor straten leg jij je oor te luisteren?

  Reactie door Harry Scheltema — woensdag 5 december 2007 @ 18.17 uur

 59. Niet aan de orde dus fout.
  QuestionMaster schrijft namelijk
  ……………………………..
  Dat vegeteert maar, dat heeft maar een grote waffel tegen alles en iedereen, enkel en alleen omdat ze hun ouders zijn vergeten op te pakken tijdens de oorlog.
  ……….
  Dit heeft natuurlijk niets met dit Topic te maken.QuestionMaster geeft nm. aan dat hij zelf geen 50+ is en nog jong maar begint een L@L verhaal over de oorlog terwijl hij zelf toen waarschijnlijk nog in die tijd een voort krabbellend zaadje was.
  ……………..
  Verder zie ik veel jonge gezinnen al in dure huizen wonen met twee auto’s en natuurlijk een caravan niet beseeffende dat er in je leven een opbouw moet zijn en dat je de luxe eerst moet verdienen.

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 19.14 uur

 60. QuestionMaster — woensdag 5 december 2007 @ 15.39:

  Goedenavond,

  Juist dit soort drogredeneerlijke borrelpraat moet kennelijk, bij gebrek aan werkelijke argumenten, de grote inkomensverschillen in ons land rechtvaardigen:
  Ik verdien -met ca. 32 uur werken/week- ongeveer 1067 euro netto/maand, en dit 12 x/jaar, zodat er ook geen sprake is van een 13e maand.

  Ik kan je verzekeren dat geen van de door jouw gefantaseerde “cadeautjes” mij is toegevallen of zal toevallen:
  Integendeel, al bijna 5 jaar is mijn inkomen nauwelijks gestegen en de koopkracht daarvan dus gedaald, desondanks wordt al 3 jaar telkens de huusubsidie verminderd (bij wel verder stijgende huur!) en kan ik gewoon, net als andere mensen die een salaris verdienen, het volle pond betalen van alle gemeentelijke en waterschapsbelastingen en alle verdere eventuele lasten die ik in dit rijtje mogelijk heb vergeten.

  Jouw nergens op gebaseerde leugenpraat maakt het alleen voor tal van mensen met een inkomen zoals ik of zelfs (bijstand!) nog veel minder steeds onleefbaarder in dit van berekenende en kille, overschillige en in het lot van anderen ongeinteresseerde mensen vergeven land.

  Kom, als je zo tegen de reele en rechtvaardige SP-plannen bent, nu eens met echte en houtsnijdende tegenargumenten: als je die al kunt vinden, ben ik er in ieder geval zeker van dat die een stuk onrechtvaardiger zijn!
  (Want zelfs mensen die een redelijk tot goed inkomen hebben worden met de SP-voorstellen met betrekking tot de hyp.renteaftrek gespaard!)

  Gelukkig heb ik mijn geloof nog, al wordt je ook dat nog door sommigen hier kwalijk genomen, terwijl ik -dacht ik- toch redelijk verwoordend mijn linkse passie (ik zou niet anders kunnen!) hier uit.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 5 december 2007 @ 19.26 uur

 61. Correctie: …door jouW gefantaseerde ==> door jou gefantaseerde…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 5 december 2007 @ 19.40 uur

 62. Belachelijk. Zijn nota bene degenen die al die uitkeringtrekkers moeten bekostigen. wees blij dat er grootverdieners zijn. Betalen tenminste belasting!

  Reactie door joe — woensdag 5 december 2007 @ 20.24 uur

 63. joe — woensdag 5 december 2007 @ 20.24

  Joehoe,

  Was dat maar waar en deden ze dat maar werkelijk VOLDOENDE, i.p.v. het volk met parasitair gedrag te ergeren ….!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 5 december 2007 @ 20.57 uur

 64. Question master

  Waar heb jij je cursus facisme gehad. moet je eens lezen wat je schrijft, komt zo rechtstreeks uit het hok van Wilders,..

  …Weer zo een kul, het is kennelijk teveel gevraagd te begrijpen dat onder mensen met hoge inkomens ook degenen vallen die hard werken.
  Ik geef toe, voor de minimale uitkeringstrekker die overal recht op heeft, moeilijk te begrijpen!

  En dan hebben we deze ook nog,…

  …Mensen nóg meer lasten voorschotelen, welja…degenen die de klauw ophouden moeten ook geld hebben voor allerlei extra’s, voor hen is immers alles gratis!

  En dan jou welbekende riedel omtrent de oudere gesettelde burger.

  ..Nee, ik geef alleen aan dat niet alles van één kant kan komen.Hogere inkomens pakken? Pak dan die 50+ ers die van gekkigheid niet meer weten wat doen.Het is toch te gek om los te lopen dat dat soort de grootste huizen bewoont, daar waar hele gezinnen opgepropt zitten in appartementen cq rijtjeshuizen..

  Het is duidelijk dat jij niets in je leven bereikt heb, anders woonde je ook wel in een riante woning, of op z’n minst in een rijtjeshuisje i.p.v. hier te lopen etteren vanuit je woondoos.

  Reactie door Pool — woensdag 5 december 2007 @ 21.17 uur

 65. @60
  Beste Harrieke
  Je schrijft.
  Gelukkig heb ik mijn geloof nog.
  …………..
  Ik heb het beste met je voor ,dus maak je niet blij met een dode mus.
  Groet Hakker

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 21.32 uur

 66. 50 plussers hebben deze maatschappij opgebouwd en heeeeel veeel belasting betaald Q.M.

  Mogen ze a.u.b. na een leven van HARD werken van hun oude dag genieten?

  en ja, ze hebben het goed maar hebben daar zelf voor gewerkt.

  Reactie door Carla — woensdag 5 december 2007 @ 22.11 uur

 67. Alleen Olav ten Broek 23 en Carla 37
  hebben het door.
  Goed zo jongens een absolute 10!

  Reactie door Lo Gisch — woensdag 5 december 2007 @ 22.41 uur

 68. @66
  Niet helemaal juist.
  Carla schrijft namelijk
  en ja, ze hebben het goed maar hebben daar zelf voor gewerkt.
  ……………..
  Er zijn velen ouderen die keihard gewerkt hebben maar het helemaal niet goed hebben.

  Reactie door De Hakker — woensdag 5 december 2007 @ 23.36 uur

 69. @52 en @53 Hermie
  Helemaal mee eens, klagen is makkelijk maar ook een eigen huis krijg je van de overheid niet cadeau (zelfs niet van de Sint)…En ook met een eigen huis betekent dat sparen (!) En daarna maar kijken wat evt. haalbaar is! Dus niet alleen blindstaren op die aftrek van hypotheekrente voor modale inkomens (die hebben daar, gezien alle lasten zals OZB, onderhoud, overdrachtsbelasting, etc. die de aftrek van hypotheekrente vaak ver overstijgen) gewoon recht op..
  Aanpakken van die aftrek moet alleen gebeuren voor bijv. de z.g. “huisjesmelkers” en vermogende personen die deze aftrek ge(mis)bruiken om hun belastingaangifte (hoogste tarief) middels die aftrek flink te drukken om daarmee minder belasting te hoeven betalen!
  Dit verhaal gaat dus niet over de middeninkomens, maar over de grootverdieners!

  Reactie door ToN — donderdag 6 december 2007 @ 0.26 uur

 70. Ik vind het kort door de bocht om te zeggen STOP De hypotheekaftrek voor hoge inkomens.

  Waarom?
  Omdat je mensen dan alleen maar uitzuigt. Maak het desnoods inkomensafhankelijk maar geef ze wel het idee a.u.b. dat ze er ook nog wat voor terugkrijgen. De immateriële kosten (zoals afgunst, haat, afkeer) zijn al hoog genoeg voor de rijken, er vervolgens materieel ook nog bij inschieten is té gortig.

  Zelfs God wil nog een bedankje en een eerbewijs dus dan ook zeker hebben rijke medemensen dat van een ander nodig als ze de portemonnee trekken onder dwang.

  Reactie door W6969 — donderdag 6 december 2007 @ 1.16 uur

 71. @ 29 Joseph h en 67 Lo Gisch

  Mochten er nog goedgelovige mensen zijn die werkelijk menen dat de hypotheekrente-aftrek en andere subsidies er zijn om de gewone mens te helpen:

  ALLE regelingen vanuit Den Haag zijn geschapen om de financiele wereld te helpen. Voor iedere subsidie of teruggaaf, voor iedere “investering” in onderwijs, OV, infrastructuur of oorlog, klopt de regering aan bij het bedrijf wat sinds 1814 onze staatsfinanciën regelt, De Nederlandsche Bank N.V., in 1998 weggegeven aan de Europese Centrale Bank. Aandeelhouders: topgeheim, maar 100% particuliere sector.

  Kijk er de Wikipedia maar op na: de Europese Centrale Bank is gemodelleerd naar het voorbeeld van de U.S. Federal Reserve, sinds 1913 in handen van Wall Street bankiers. Die financieren de oorlogen, die drukken het geld, die bepalen de energieprijzen, etc. Voor winst.

  Zo is het hier ook. DNB/ECB dicteren dit voor Balkenende. Niet voor hem, niet voor jou, maar voor zichzelf. Laat het volk maar lenen lenen lenen werken werken werken ….

  Reactie door olav ten broek — donderdag 6 december 2007 @ 1.23 uur

 72. Er moet meer figuren zoals die boven, aan de publiek gepresenteerd worden, want dit is slechts de tip van de zeer scheve ijsburg in dit land.

  Hoezo rechtstaat in een land waar de rechtvaardigheid is al lang dood? Het is alleen maar de recht van de zichzelf hoger geachte dames en heren. Vele mensen aan de onderkant kunnen met moeite hun huur opbrengen dankzij de zakkenvullende a-sociale woningcorporaties. Er wordt bezuinigd op huursubsidies voor de gewone burgers(minima-inkomens en onder minima) de opbrengst van de bezuinigen gaat rechtstreeks in de zakken van mensen met de hoger inkomens.

  SP moet geen blad voor de mond nemen in de tweedekamer, noch op de straat. Wij gaan de dieven aan de top CDA en PvdA bij hun juiste naam noemen.

  Waardeloos waardeloos, schijnchristelijk CDA en Draaikont PvdA zijn normen en waardeloos(die zijn zichzelf gelegaliseerde dieven)

  Ik ben het hartelijke eens met de mensen die beweren dat democratie en rechtstaat bestaat niet meer.

  De SP is de enige partij die dit soort kromme beleid aankaart. Laat ons nog harder inzetten om de vakkenvullers aan de bovenkant aanpakken. De ware gezichten van schijnchristelijke CDA en Draaikont Bos pvda, ontmaskeren en blootleggen. Die zijn Normen en waardeloos ten top.

  Reactie door khosrow — donderdag 6 december 2007 @ 9.18 uur

 73. I weet niet of dit onder vrijheid van meningsuiting is toegestaan ja of nee, maar ik zeg het toch kost wat kost. Ik denk dat de Nederlandse overheid ontstond door dieven, bestaat uit dieven en draait om dieven. Hoe meer je verdient des de minder verantwoordelijkheid je hoeft te dragen.

  Een systeem die bedacht is door dieven, kan nooit leiden tot rechtvaardigheid.

  Reactie door khosrow — donderdag 6 december 2007 @ 9.26 uur

 74. 68 Hakker,

  Natuurlijk zijn er voorbeelden van ouderen die het niet goed hebben.

  Maar over het algemeen genomen hebben de 65 plussers van nu een AOW en een pensioen, daar is heel goed van rond te komen, en nogmaals : Daar hebben zij hard voor gewerkt

  Ik kom veel in 55plus huizen en mensen vertellen me zelfs dat ze genoeg hebben, zelfs meer dan dat, ze houden elke maand over om ook nog leuke dingen te doen

  En ja, er zijn er die alleen AOW hebben maar het meerendeel heeft een leuk aanvullend pensioen.

  Reactie door Carla — donderdag 6 december 2007 @ 9.42 uur

 75. De overwaarde van alle huurwoningen van de Nederlands woningbouwverenigingen van de afgelopen tien jaar bedraagt enkele honderden MILJARDEN euros. Met dat geld hadden heel veel betaalbare woningen kunnen worden gebouwd en hadden veel huurders ook kopers kunnen zijn. Hier hoor ik nooit iemand over ook de SP niet. De huurders zijn gemakkelijkste prooi voor politici en de gebruikelijke graaiers die perfect door Olav ten Broek hiervoor zijn neergezet. De mensen met een hypotheek zitten gewoon een klasse hoger maar zij natuurlijk ok de klos, behalve wanneer ze vóór 1990-1995 hebben gekocht.
  Lenen…en werken… enzoverderenzovoorts. Omdat er keizers en koningen, landheren waren die het land geclaimd hebben en hun nazaten er gewoon mee door zijn gegaan.
  Bezit daar gaat om. En de hele wereld gaat naar de filistijnen met dit materialisme zonder enige sociale en ecologische bezinning. Lekker oorlog spelen en laat het vooral niet gezellig worden. Ach ja zo zoijn de mensen hè? Bah zo hoeft het echt niet te gaan maar Balkenende en de zijnen zullen hun hoofd niet nog voor geen mm uitsteken want dan is het uit met hun carrière.

  Reactie door Lef — donderdag 6 december 2007 @ 9.44 uur

 76. @ 72 Carla,

  “En ja, er zijn er die alleen AOW hebben maar het meerendeel heeft een leuk aanvullend pensioen”.

  Wat wil je daarmee nou zeggen?
  De mensen met alleen AOW hebben toch geen leven in dit land. Het is een grove schande.
  Maar in jouw optiek hebben die mensen dat naturlijk aan zichzelf te danken. Hupsakee geweten onder het tapijt schuiven. Volgend onderwerp. Tsjonge Carla wat een CDA mentaliteit. En wanneer die AOW-ers dan eens naar de Kerk gingen voor een aalmoes…
  Kunnen Bakellende en de zijnen weer voor goed heilig man spelen. Mooi toch die Grrrristelijke wereld. En het bankiert zo leker.

  Reactie door Lef — donderdag 6 december 2007 @ 9.49 uur

 77. Nou, waarom kom je uit het ‘hok van wilders’ als je iets heel terecht aankaart?

  Belachelijke Harrieke, ik weet niet waarom je juist altijd MIJ moet hebben, misschien verstoor ik je gezapige bestaan ofzo, maar op jou ga ik niet meer in.Het zal wel.

  Goed, ik vind het prima als al degenen die NIET grootverdienen hun hond gaan uitlaten op al die lappen grond van teveel hebbende bejaarden, zo laat je ten minste ZIEN dat shit shit verdiend…en sorry, zij hebben alle ruimte ingepikt en liefst nog meer dus mogen ze er wat mij betreft ook van genieten…
  Je gunt ze hun verzetje voor ze de kist ingaan.

  En nee, wij hebben geen tuin, en daarom.Want hoe jonger je bent, hoe minder ruimte, dat is alleen voorbehouden aan ouwe domme lijken.

  Reactie door QuestionMaster — donderdag 6 december 2007 @ 10.05 uur

 78. [...] hoop dat van iedereen die dit artikel leest, de ogen [...]

  Pingback door Weblog Paul Lempens » Hypotheekrenteaftrek is subsidie voor topinkomens — donderdag 6 december 2007 @ 11.08 uur

 79. @QuestionMaster

  “ouwe domme lijken”:

  Volgens mij was het onderwijs vroeger beter dan tegenwoordig.

  Wat zeg je trouwens als je bij je ouders op bezoek komt:
  “goeienavond oud dom lijk” ?

  Reactie door Drob — donderdag 6 december 2007 @ 11.52 uur

 80. Lef \\\ nou moet je niet zo auweauweauweauwewe-Hoeren met geen “gezelligheid”. Binnenkort zijn de belspelen, roulette, poker weer op de tv
  want nog steeds zijn er mensen die nog geen lening hebben. “Die nog bij de vrije slaven behoren”.En al die anderen die hun zuur verdiende geld door de een of andere manier al zijn kwijtgeraakt, kunnen zondagsochtend op TV nog kiezen naar welk sprookje (om in de woorden van de Hakker te blijven) ze willen luisteren, hoe het dan wel moet. ____——-Normen en Waarden——-____

  Reactie door gonda — donderdag 6 december 2007 @ 12.13 uur

 81. Het volgende gedrocht komt er al weer aan.
  AMSTERDAM (ANP) – De FNV gaat ervan uit dat vanaf volgend jaar loonkostensubsidies worden ingezet om 200.000 langdurig werklozen aan een baan te helpen. Minister Donner werkt momenteel aan een voorstel dat voor de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer volgende week klaar moet zijn.

  Reactie door De Hakker — donderdag 6 december 2007 @ 12.23 uur

 82. Onzin taal.
  QM schrijft namelijk.
  En nee, wij hebben geen tuin, en daarom.Want hoe jonger je bent, hoe minder ruimte, dat is alleen voorbehouden aan ouwe domme lijken.
  ……………
  Zelfs QM moet toch weten dat een lijk niet meer dom en niet meet intelligent is.
  Dat kun je alleen maar weten als iemand nog leef hopenlijk,de uitspraken van QM geven weer dat hij ieder geval niet intelligent is, dat hoef natuurlijk nog niet te beteken dat hij dom is.

  Reactie door De Hakker — donderdag 6 december 2007 @ 12.29 uur

 83. Drob, Q.M. heeft geen ouders hij komt uit een boomstronk.

  Reactie door Carla — donderdag 6 december 2007 @ 12.42 uur

 84. 83> Carla, beter dan afstammen van Bassie van Toor :P
  I rest my case

  Reactie door QuestionMaster — donderdag 6 december 2007 @ 14.45 uur

 85. @71 olav,

  Ik deel volledig je mening,er zitten hier echter een aantal speculanten en renteniers, die ten koste van alles, hun hachje, lees hun financiële voordeeltjes moeten verdedigen, echter ze zijn verantwoordelijk voor crises, bezuinigingen, illegale prijsopdrijvingen van grond, huizen, rentes enzovoorts, het wordt tijd dat deze “bouwmaffia” in Nederland eens goed aangepakt wordt, te weten met hun subsidie de hypotheekrenteaftrek, een mooie term voor speculeren op kosten van de gemeenschap.

  Reactie door joseph h. — donderdag 6 december 2007 @ 14.55 uur

 86. @76 Lef, wat heb jij een lef om te suggeren, dat AOW-ers geen leven hebben. Je blaft als je andere honden hoort blaffen. Geen benul heb je van de uitgaven van 65+-ers en en al helemaal niet wat ze ontvangen. Ik durf te beweren, dat AOW-ers een goed leven hebben en dat ze niet bij de diaconie hoeven aan te kloppen.

  Reactie door Johan — donderdag 6 december 2007 @ 15.08 uur

 87. Ik vind het zo in en in triest dat de huurders de hoge graai-salarissen van de direkteuren van woningcorperaties op moeten hoesten!

  Reactie door johan scholte — donderdag 6 december 2007 @ 15.18 uur

 88. @66 wat een slap gelul dat de 50+generatie de maatschappij heeft opgebouwd. Dit zijn juist de grootste profiteurs van de welvaart. Konden goedkoop huizen en consumptie aanschaffen met volledige aftrek en profiteren nu van woekerwinsten.Konden bij geringe klachten al in de WAO. Hebben geen last van middelloon bij de pensioenopbouw en de 2015 maatregel. Dan krijg je geen AOW meer voor je jongere partner. En maar klagen, de meeste AOWers die ik ken, verdienen meer dan de werkvloer. En dan nog die afrek. Ik ben ook voor beperking.Mar dan wel op een normale manier. Ik heb al mijn geld jaren in mijn huis gestopt. Een nieuwe keuken spaar ik eerst op en dan koop ik hem pas. Eigenlijk is mijn huis mijn spaarpot voor d etoekomst. Ik ben erg bang dat de SP mijn huis in de toekomst als de landelijke spaarpot gaat gebruiken.Als dit zo wordt, dan ga ik natuurlijk ook lekker potverteren. Zo niet, dan ben je wel gek. Spaarzaam zijn moet wel lonen.

  Reactie door robert rb — donderdag 6 december 2007 @ 15.20 uur

 89. Zinloze stelling
  Johan schrijft namelijk.
  Ik durf te beweren, dat AOW-ers een goed leven hebben en dat ze niet bij de diaconie hoeven aan te kloppen.
  ……………….
  Je kunt namelijk alles beweren maar bewijzen is wat anders.

  Reactie door De Hakker — donderdag 6 december 2007 @ 15.41 uur

 90. En L@L stelling
  Want robert rb schrijft namelijk.
  Wat een slap gelul dat de 50+generatie de maatschappij heeft opgebouwd. Dit zijn juist de grootste profiteurs van de welvaart. Konden goedkoop huizen en consumptie aanschaffen met volledige aftrek en profiteren nu van woekerwinsten.Konden bij geringe klachten al in de WAO. Hebben geen last van middelloon bij de pensioenopbouw en de 2015 maatregel.
  …………………
  Dit is natuurlijk klinklare onzin.
  Ten eerste het gaat om de generatie geboren na 1950 dus deze mensen zijn op dit moment 57 jaar en hebben wel degelijk een AOW gat.
  Ik neem aan dat Robert snap dat als je 57 jaar bent dat je een 50+bent.
  Veder zeg Robert die konden goedkoop huizen koop ja je kunt ze slechts duur kopen als ze goedkoop zijn.
  Verder zegT Robert ze kunnen profiteren van woeker winsten maar dat komt omdat de jonge generatie zoveel geld heeft dat ze deze dure huizen kunnen kopen.
  Verder is het natuurlijk zo dat de de oude generatie zeer magere jaren heeft gekend en niet die jeugd had in de wegwerp luier die Robert gehad heeft.

  Reactie door De Hakker — donderdag 6 december 2007 @ 15.54 uur

 91. @90 Hakker, helemaal mee eens, de patatgeneratie bouwt niks op maar hebben bij aanvang al alles wat hun hartje begeert.

  Tweeverdieners van 30 jaar hebben bijna allemaal een koophuis van 300.00 euro, wij begonnen vroeger met een huisje onder de huurwaarde en bouwden het in al die jaren op, een wooncariere noemen ze dat, nu gaan ze al meteen voor het allerhoogste.

  robert d, je zit er helemaal naast, de 50 plus-generatie (Babyboomers) hebben de maatschappij gemaakt zoals die nu is en jazeker, wij betalen heel veel belastinggeld, is niet erg want dat kunnen we ook maar wat jij zegt slaat kant noch wal.

  Ik ben van die generatie en heb de eerste jaren van mijn huwelijk ook heel krap moeten leven maar door hard werken zijn we hogerop gekomen, wat is daar mis mee?

  Reactie door Carla — donderdag 6 december 2007 @ 16.56 uur

 92. JULLIE
  Wat zijn we lekker sociaal bezig. 80% van de debaters heeft er geen weet van hoe ouderen zoals ik hebben geleden onder de bestedingsbeperking. Tal van mijn leeftijdgenoten zijn geemigreerd om de armoede te ontvluchten. Ik ben gaan varen, nadat ik mijn vervroegde dienstplicht had vervuld. Dienstplicht: 18 tot 21 maanden in uniform aanwezig zijn voor 40 tot 65 euro centen per dag. Wij, 1/3 van onze leeftijdgenoten, verdienden godverdomme net zoveel of nog minder als een bajesklant. En jullie maar roepen dat wij de grootste profiteurs zijn van de door ons zelf bevochten rechten. Jullie zijn niet strijdbaar en jullie uiten je alleen maar op een website als deze. Als er gestaakt moet worden geven jullie niet thuis. Waarom? Omdat er maandelijk een fors bedrag moet worden overgeboekt aan aflossingen. Dat is niet erg, maar dan moeten jullie keer op keer niet afgeven op ouderen.

  Reactie door Harry Scheltema — donderdag 6 december 2007 @ 17.32 uur

 93. @ 80 gonda,

  Hahahaha.
  Zie trouwens nog eens de reactie (nr. 45) van l’écologiste:
  http://www.janmarijnissen.nl/2007/07/04/laten-we-zwijgen/

  Reactie door Lef — donderdag 6 december 2007 @ 17.36 uur

 94. @ 86 Johan,

  Gut gut. Johan voel je je aangesproken?
  Jij kunt zeker riant rondkomen in NEDERLAND met 915 euro netto per maand? Wanneer je eerst 600 euro aan de Grrristen Brinkman (= maffia) moet betalen? Dan nog de zorg,…
  Kijk als je nu in Marokko zou wonen met zo’n bedrag…
  Maar ja het leven is DUUR in Nederland hè?
  Hoe zou het toch komen Johan?

  Reactie door Lef — donderdag 6 december 2007 @ 18.11 uur

 95. @ 86 Johan,

  De generaties…
  Er zijn er heel wat van mijn generatie die er ‘warmpjes’ bij ziten.
  Sommigen hebben gewoon geluk gehad maar de meesten heben gelikt naar de baas en soms getrapt naar beneden.
  De anderen waren van ‘goede’ komaf.
  Maarrrrr er zijn er die al in de jaren 60 overleden aan drugs of zo omdat ze de realiteit niet aan konden.
  Het geheim van vele hypotheekrenteaftrekkers is dat ze stiekum hun mond hielden en lafhartig geleefd hebben. Leuk hoor.
  Johan ben jij er soms één van de coca-cola generatie?

  Reactie door Lef — donderdag 6 december 2007 @ 18.22 uur

 96. Beste mensen,

  Bij het verlagen van de hypotheekrente aftrek zal de druk op de woningen aan de onderkant van de markt alleen maar toenemen. Daarom zullen de prijzen van huizen tot ca. 300000 euro helemaal niet dalen. Voor een gemiddelde woning betaal je in de regio Utrecht 275000 euro k.k.. Bij een maximale lening van 5x je inkomen heb je ongeveer een inkomen nodig van 60000 Euro. Dan zit je dus al in het 52% tarief. Dat verlagen leidt alleen maar tot nog schrijnender situaties.

  Reactie door Niels — donderdag 6 december 2007 @ 20.24 uur

 97. @Harry Scheltema

  Helemaal mee eens!

  Je kunt ook nog vertellen dat je toen een 48-urige werkweek had met slechts twee weken vakantie per jaar. Dan moet je nu die luie lapswansen eens zien met een 38-urige werkweek en minstens vier weken vakantie.

  Reactie door Drob — donderdag 6 december 2007 @ 21.04 uur

 98. @96 Niels,

  Daarom moet je ook ruim de tijd nemen voor het begrenzen van de hra. Als je het in kleine stapjes doet overval je er niemand mee wordt niemand er door gedwongen te verhuizen. In de UK en Zweden zijn soortgelijke regelingen als de hra al een tijd geleden zonder noemenswaardige problemen afgeschaft. Als ik het me goed herinner hadden ze daar twintig jaar de tijd voor genomen.

  Reactie door Ed Sorrento — donderdag 6 december 2007 @ 21.48 uur

 99. @90 en 91. Ben nog vergeten te vermelden dat 50+ lekker met de VUT kon. Eb dat de tweeverdieners tegenwoordig alleen maar dure huizen kopen dat is waar. Om een huis te kunnen kopen moet je met twee man werken. Ook dat hoefde de 50+gneratie niet. Er zijn altijd randgevallen. Maar kijk vooral naar de feiten. heb eens het lef om naar het inkomen van de gemiddelde AOWer te vragen. je zult schrikken. Heb ik ook gedaan hoor!

  Reactie door robert rb — vrijdag 7 december 2007 @ 10.47 uur

 100. @92 Wij geven niet af op ouderen. het is een reactie op de stelling dat de 50+ generatie alles hebt opgebouwd. (wel een miljoen WAOers, dat is waar)

  Reactie door robert rb — vrijdag 7 december 2007 @ 10.49 uur

 101. @ 88 robert rb

  War ben jij gefrustreerd en jaloers, lees eens goed wat je schrijft,…..

  .. wat een slap gelul dat de 50+generatie de maatschappij heeft opgebouwd. Dit zijn juist de grootste profiteurs van de welvaart. Konden goedkoop huizen en consumptie aanschaffen met volledige aftrek en profiteren nu van woekerwinsten…

  JIJ heb volkomen gelijk met JOU stelling dat het slap gelul is de 50+ ons land en de maatschappij hebben opgebouwd.
  Sinds het vertrek van Hitler hebben Spanjolen, Grieken, Joegoslaven, Turken, Italianen, Marokkanen, Surinamers, Indonesiërs en dan nu de Polen, Bulgaren en Roemeniërs ons land opgebouwd, en dat terwijl onze eigen bevolking vanaf 1945 languit in een luie stoel zat te genieten van z’n met hard werken welverdiende AOW met groot aanvullend pensioen.

  O, ja en dan dit nog, uit jou reactie @ 99,….

  …heb eens het lef om naar het inkomen van de gemiddelde AOWer te vragen. je zult schrikken. Heb ik ook gedaan hoor..

  Ik dacht al dat je zou schrikken, nu zijn je de ogen geopend nu weet je dat de meeste AOW-ers net rond of onder het bestaansminimum leven.
  Het is maar te hopen dat jij nooit oud wordt, maar er zijn miljoenen manieren om er tussen uit te te stappen, dus ik zou zeggen ga je daar maar mee bezig houden want van het echte leven heb je nog niets begrepen.

  Reactie door Pool — vrijdag 7 december 2007 @ 13.14 uur

 102. QuestionMaster,

  Hoe ben je zo verbitterd geworden??
  Ik werk en heb een klein loontje, maar heb ook 1 jaar een ww uitkering gehad.
  En om alle mensen die en uitkering ontvangen nou maar gelijk over 1 kam te scheren…….tuurlijk zijn er bij die het niet verdienen, maar ik weet dat de overgrote meerderheid op hun knieen zouden vallen als ze gewoon werk hadden.
  Hoop voor jou dat je nooit in een positie komt waarbij je afhankelijk wordt van een uitkering.

  Reactie door Diny — vrijdag 7 december 2007 @ 14.12 uur

 103. @99
  Nu het antwoord.
  Roberts schrijft namelijk.
  Maar kijk vooral naar de feiten. heb eens het lef om naar het inkomen van de gemiddelde AOWer te vragen. je zult schrikken.
  ………………..
  De vraag aan robert is heb jij dat gedaan en vertel dan de cijfers hier.
  …………
  Misverstand.
  robert schrijft namelijk.
  Om een huis te kunnen kopen moet je met twee man werken. Ook dat hoefde de 50+gneratie niet.
  ……..
  robert als je vroeger een huis kocht lagen de salarissen veel lager als nu,ook toen kochten bijna alleen tweeverdieners een huis.
  En toen hadden we niet zoals de jongeren nu onze woning volgepropt Hightech en andere prullen en een keuken met idioot kook gemak.
  Toen hadden de meeste ook geen twee auto’s, caravan en waren de vacantie reizen de wereld rond zeldzaamheid.
  We hadden geen mobiel.Tom Tom enz.
  De jongeren hebben al zo veel men werkt nog maar 32 uur anders is men moe van de hobby’s, kinderen zijn gratis en je hoef geen hout meer te hakken of de kolen kit te vullen.
  Nee,robert ik wou echt dat ik 35 jaar later was geboren,wat een leven die jeugd,ondanks dat ik jaloers ben gun ik ze dat van harte want ook mijn kinderen zijn jong en ook jou ouders zijn oud dus?

  Reactie door De Hakker — vrijdag 7 december 2007 @ 18.14 uur

 104. ha die Pool, wat zijn de feiten hard voor je hé. Leer ook eens lezen.In Nederland is een AOWer een heilige. Natuurlijk zijn er die het slecht hebben. Heel veel zijn er ook erg rijk! Maar hier durf je niet over te spreken. Jammer voor jou, ik stap niet uit en heb mijn pensioen goed geregeld. Als ik straks AOW er word (op welke leeftijd???)dan hoeft de SP mij niet zielig te vinden. Al mijn topics waren een reactie op de stelling dat 50+ de maatschappij op gebouwd hebben. En dat is een zielige gedachten. iederéén wil het beste voor zijn kinderen en hoopt op verbeteringen. Vervolgens worden die kinderen door mensen als jou voor lui uitgemaakt. Ik heb medelijden met de jeugd van nu. Hoe moeten die wonen e/o een huis kopen? Ze zijn verplicht om tweeverdiener te worden om het hoofd boven water te houden. Gaan zij nog met pensioen? Of is het geld straks op!Ik betaal VUTpremie, maar ga zelf niet meer met de VUT. Het is niet mijn bedoeling om bejaarden te kleineren. Ik vraag alleen aandacht voor de hele grote groep die het erg goed heeft.

  Reactie door robert rb — vrijdag 7 december 2007 @ 19.01 uur

 105. @ 104 robert rb

  Even dit want je zit mij ergens van te beschuldigen wat ik nooit geschreven of ge insinueerd heb.

  ..Vervolgens worden die kinderen door mensen als jou voor lui uitgemaakt…

  Waar ik het wel met je eens ben is het volgende….

  …iederéén wil het beste voor zijn kinderen en hoopt op verbeteringen..

  En dan ook nog deze kreet,……

  …Ik heb medelijden met de jeugd van nu. Hoe moeten die wonen e/o een huis kopen? Ze zijn verplicht om tweeverdiener te worden om het hoofd boven water te houden…

  Dit is min of meer hun eigen schuld, moeten ze maar op de juiste politiek partij stemmen die deze onmenselijke maatregelen niet in hun programma hebben staan.

  Maar dit begrijp ik niet,….

  ….Ik vraag alleen aandacht voor de hele grote groep die het erg goed heeft…

  Zou het niet beter zijn om extra aandacht te vragen voor de nog grotere groep die het helemaal niet goed heeft.
  ‘t Is maar waar je staat in de maatschappij.
  En de gewraakte 50+ waar jij het nu over heb waren net na de oorlog ook 20 of 22 jaar dus ook jeugd, en deze groep zal onderhand de 80 jaar wel gepasseerd zijn, dus waar maak jij je dan druk om.

  Reactie door Pool — vrijdag 7 december 2007 @ 21.28 uur

 106. Pool, de groep die het erg goed heeft is groter dan die van de minder bedeelde. Hopelijk zitten we wel op dezelfde golflengte om de 2e groep extra te steunen.
  @103 ff een voorbeeld. Mijn vader heeft 40 jaar in de metaal gewerkt. Inclusief zijn pensioen komt er nu netto meer binnen dan toen hij werkte. Nog één, op mijn eiegn werkvloer verdient met ongeveer 1550 euro per maand. Collega’s die met pensioen zijn, komen wel eens langs. Deze hebben 1700 euro. En dit gun ik hen heus wel hoor. Ik erger me er alleen aan dat je in een discussie nooit aan een AOWer mag komen. Denk eraan dat de kinderen dan de deur al uit zijn en ze hebben ook nog een 65+ pas. Moet die pas eigenlijk ook tot een bepaalde loongrens worden gegeven????????

  Reactie door robert rb — zaterdag 8 december 2007 @ 14.14 uur

 107. Leuk een foutje van de belastingdienst, u ontvangt 3.4 miljoen euro…..

  Blunder kost belasting 3,4 miljoen

  De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een man die zijn belastingaangifte verkeerd had ingevuld, en daardoor 3.419.635 euro uitgekeerd kreeg, dat bedrag niet terug hoeft te betalen. Het is een fout van de belasting, zegt de Hoge Raad in een zaak die al jaren sleept.

  De man zette bij het invullen van zijn hypotheekrente op zijn aangiftediskette voor 2001 de komma verkeerd. Hij wilde 3419 euro invullen. De Belastingdienst zag de fout over het hoofd en betaalde de man het volledige bedrag uit.

  De politiek moet kijken of de belasting minder verantwoordelijkheid moet hebben voor het opsporen van fouten..

  Waarschijnlijk krijgt deze man het hoogste bedrag wat ooit is uitbetaald aan HRA.

  Reactie door Pool — zaterdag 8 december 2007 @ 14.20 uur

 108. Pool ik had het ook gelezen : maar nu geloof ik niet alle sprookjes, maar deze van die onterechte miljoenen teruggaaf zal zeker wel waar zijn!!!!!!.
  Maar nu meende ik toch in al mijn dommigheid toch, dat de invuller van de belasting-diskette toch een argeloos foutje maakte.
  Desondanks deed me dat terug denken aan een goeie halve eeuw terug toem men mij op de “LTS” (School waar ik op mijn dertiende jaar leerde) betichte van geschriftvervalsing, waar ik dus alleen maar een andere datum had ingevuld.
  Nu is de fout met die diskette invulling natuurlijk niet zo erg maar hij levert aan het slot wel een paar euro’s op!!!!. (zouden die ook nog gedeeld worden in-verband met belastbare inkomsten)?????.

  Reactie door gonda — zaterdag 8 december 2007 @ 16.22 uur

 109. Vervolg : Ook in 1 adem doet mij dit denken aan sommige heel hoge boetes aan enkele gemeenten waar de uiterste uitkomst in niets verschilt namelijk de gemeenschap vult de tekorten weer aan hetzij links en/of rechtsom.

  Reactie door gonda — zaterdag 8 december 2007 @ 16.47 uur

 110. 107. Pool

  Inderdaad, ik heb het gelezen.
  Maar begrijpen doe ik de uitspraak niet. Indien je nl. aannemelijk zelf zou kunnen vaststellen dat je teveel ontvangen hebt en je dit niet meldt heb ik altijd begrepen ben je verplicht tot teruggave.
  Ik neem toch aan dat het voor de man in kwestie zeer aannemelijk was, netjes uitgedrukt, en derhalve júist niet anders was om de fout vast te kunnen stellen dan dat het voor de belastingdienst te zien was dat hier iets niet klopte.
  Ik denk dat vele mensen nu denken ik heb teveel terugbetaald. Bij onbewuste fouten van uitkeringsgerechtigden gaan ze echt niet onderzoeken of het wel dan niet bewust was dan is het gewoon; maatregelen en terugbetalen.

  Reactie door Henny — zaterdag 8 december 2007 @ 17.02 uur

 111. @ 110 Henny

  De truc werkt nog steeds zodra de belastingdienst je aangifte accepteer zitten ze er aan vast, behalve als er gefraudeerd wordt of opzet in het spel is.
  In dit geval is het een komma die niet opzettelijk verkeerd geplaatst is.

  Deze man had de belastingdienst tot 2 maal toe benaderd over de hoogte van de teruggaaf en in beide gevallen heeft de belastingdienst hem schriftelijk laten weten dat alles goed was in gevuld en berekend.

  Dit artikel stond ook in het financieel dagblad.

  Reactie door Pool — zondag 9 december 2007 @ 8.52 uur

 112. Mopperen is vaak een uiting van ongenoegen zonder concrete vraag en suggestie voor veranderen van de situatie. De achtergrond van mopperen is vaak een uiting van onvrede met zichzelf of een gevoel van onvrede over een heel ander onderwerp. Vaak heeft de persoon die moppert niet eens de ware reden van de onvrede door of kan deze over de ware reden van de onvrede niet praten.

  Reactie door Lo Gisch — maandag 10 december 2007 @ 21.09 uur

 113. 112 Lo Gisch

  Dat heb je mooi gezegd.

  Reactie door Henny — maandag 10 december 2007 @ 22.50 uur

 114. Waarom zijn jullie steeds aan het zeuren over de baby-boom generatie of AOW-ers,welke het zo goed hebben.Zij hebben bijna 50 jaar premie AOW en pensioenpremie betaald,wel met harde guldens.Dat de drukpers euro alle waardevaste producten,duurder maakt,kunnen zij niets aan doen.De koopkracht is gewoon minder geworden,waardoor het moeilijker wordt b.v. een huis te kopen.Dat is de schuld van de CDA/VVD/PvdA regeringen,E.U. en het groot-kapitaal.Daarbij ging de pensioen-generatie,haast niet op vakantie,hadden geen 2 auto-s,maar een brommertje.Er waren meer radio-s als TV en geen computers/laptops en andere leuke speeltjes.Wel 48 uur/42 uur werken en dilwijls overwerken of bijklussen.Een bankstel,eethoek,slaapkamer ging 20 jaar mee.Mag zuinigheid,hard werken en oppassen niet beloond worden?

  Reactie door Maan Arkenbosch — maandag 10 december 2007 @ 23.34 uur

 115. Aan ieder Asociologischepolotiekeloog,

  Ik weet niet hoe u er overdenkt, maar mijn generatie heeft deze welvaart staat op ge bouwt
  Door eerst de hel van de 2e wereldoorlog te overleven; met armoede, honger, kou, ziekte en ellende. En, hebben daar na gezamenlijk besloten dit nooit meer te laten gebeuren.

  Maar helaas wat een teleurstelling!

  ik weet niet welke regel-neef/teef verantwoordelijk is voor de huidige asociale AOW regeling van mijn generatie die meer dan 50jaar hart gewerkt hebben .en nu een inkomen toebedeeld krijgen (70% van het minimumloon); en samen woonenden cq getrouwde vijfenzestigplussers moeten nog eens 40% inleveren van hun karig stukje toebedeelde inkomen . O ja! ik hoor het al; Bla bla bla !!! nee!!!; Deze mensen, hebben recht, op een, fatsoenlijk stukje zorg en inkomen op het eind van hun werkzame leven!!!! En hoeven niet naar de voedselbank hun handjes op te houden en weer dank u wel heer te prevelen. Schande!!!! Een boze 70+!!!!

  Reactie door N.Th.vd B — dinsdag 11 december 2007 @ 16.35 uur

 116. 114 Maan, Helemaal mee eens.

  Reactie door Carla — dinsdag 11 december 2007 @ 19.25 uur