Ter Horst betreurt conclusies

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft dinsdag een regelmatig opduikende aantijging aan het adres van de SP ontzenuwd. Ze zei in een debat dat de SP – in tegenstelling tot wat op haar eigen website wordt verkondigd – niet in strijd met de grondwet handelt als er afspraken worden gemaakt over de verkiezing van senatoren door leden van de Provinciale Staten. Ook veel media hadden aanvankelijk gemeld dat Ter Horst de interne partijafspraken van de SP in strijd met de grondwet achtte. Dat berustte allemaal op een misverstand, zei de minister vandaag tegen Tiny Kox, fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer.

Tijdens een interpellatiedebat in de Senaat zei Ter Horst dat de SP bij verkiezingen afspraken mag maken met haar volksvertegenwoordigers. Het gaat om de afspraak dat SP-leden van Provinciale Staten bij verkiezingen voor de Eerste Kamer op de nummer 1 van de lijst stemmen. Deze lijst is zorgvuldig samengesteld door de partijraad van de SP, die alle leden vertegenwoordigt.

De minister zei dinsdag dat zowel de media als haar ambtenaren een verkeerde conclusie hebben getrokken uit een brief die zij eerder deze maand had gestuurd. “Wat op de website stond, is onjuist en dat betreur ik.”

Senator Tiny Kox had het debat aangevraagd en was blij met de reactie van de bewindsvrouw: “Op de website van haar ministerie stond tot vandaag ‘dat de recente verplichting die de SP aan haar Statenleden heeft opgelegd – het stemmen op de nummer één van de SP-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer – in strijd is met de Grondwet’. Het is nogal wat als de minister die nota bene belast is met toezicht op de Grondwet, stelt dat de derde partij van Nederland, ’s lands grootste oppositiepartij, in strijd handelt met de Grondwet. Zoiets hoort opgehelderd te worden, daarover mogen geen misverstanden bestaan. Gelukkig is vandaag glashelder vastgesteld door de minister dat de beweringen op haar website niet klopten en dat de SP helemaal niets verkeerds heeft gedaan.”

Vrijwel alle partijen geven bij de verkiezing van de Eerste Kamer door de leden van Provinciale Staten, aan de provinciale vertegenwoordigers een heldere steminstructie. Sommige partijen doen dat door daarover bepalingen in hun huishoudelijk reglement op te nemen, zoals GroenLinks, anderen, zoals de PvdA, laten hun Statenleden daarover een afspraak ondertekenen, het CDA hanteert de interne instructie dat Statenleden op de nummer één van de Eerste Kamerlijst stemmen en de VVD liet bij monde van haar voorzitter alle Statenleden weten dat zij geacht werden hun stem uit te brengen op de lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Bij de SP stelde de partijraad, zeg maar het partijparlement, unaniem en zonder tegenspraak een kandidatenlijst op met de opdracht aan de Statenleden dat democratische besluit te respecteren. Wie de interne partijdemocratie van de SP niet respecteert, kan gewoon lid van de Eerste Kamer worden, alleen niet namens de SP.

(Nieuwsbericht SP)

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

dinsdag 26 februari 2008 :: 23.41 uur

Reacties uitgeschakeld