Gevangen in Nederland

Tralies

Nederland had 20 jaar geleden het minste aantal gevangen per inwoner van West-Europa. Nu hebben we inmiddels het meeste aantal gevangenen per inwoner. Er wordt gesproken dat wij richting Amerika opschuiven, waar inmiddels 1 op de 100 volwassenen in de gevangenis zit. In een uitzending van ‘Dingen die gebeuren‘ op radio 1 gaat Josine Junger-Tas – hoogleraar criminologie – in op deze ontwikkeling. Hieronder terug te luisteren.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

De straffen in Nederland worden steeds harder en langer. Het is echter niet bewezen dat de criminaliteit daalt door harder en langer straffen. De praktijk in de VS bewijst dat.

Nederland bezuinigt al enkel jaren fors op reclassering en het gevangeniswezen zelf. Met een percentage van 70% van gevangenen dat opnieuw in de fout gaat, is de optelsom snel gemaakt. Langer en strenger straffen plus slechte begeleiding betekent steeds meer gevangenen.

Enkele jaren geleden heeft de SP de Werkgroep Morgen Beter opgericht, samen met bewaarders, reclasseringswerkers, ex-gedetineerden, vrijwilligers, PIW-ers, geestelijke verzorgers en andere betrokkenen. Zij brachten een zwartboek uit, en formuleerden tien eisen om de recidive terug te dringen. Voorkomen van asociaal en crimineel gedrag is immers in ieders voordeel.

Zie ook:
Draai ‘ontmenselijking’ gevangenissen terug

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 29 februari 2008 :: 12.35 uur

29 Comments

29 reacties

 1. Ik heb net de 10 eisen nog even gelezen. Was het maar waar dat er gevolg aan werd gegeven. We hebben al jaren temaken met een rigide en Oost-Indische dove regering. Bij de 10 punten mis ik er een. Het tegengaan en voorkomen van drugsgebruik. Het beleid moet er op gericht zijn dat voorkomen van recidieven alleen werkt als de “misdadiger” zich echt bewust is van zijn eigen problemen en zodoende afkickbehandeling wil en niet het dagelijkse portie methadon verstrekking. Na die behandeling dient een zeer intensief programma gericht op de toekomst en mentale verandering, gericht op weerbaarheid. Dat sluit dan weer aan op het andere punt, n.l. huisvesting en eventueel een beroepsopleiding. Anders is het dweilen met de kraan open.

  Reactie door Bert (voorheen Gandalf) — vrijdag 29 februari 2008 @ 13.08 uur

 2. De vraag schiet me te binnen. Is er ooit onderzoek gedaan naar het stemgedrag van gevangenen? Zitten er veel SP-stemmers in de gevangenis? Ik ben zelf 1 van de kandidaten en heb 10 dagen gevangenis opgelegd gekregen. In hoger beroep probeer ik daar iets aan te doen. Ongelooflijk dat we de leerplichtwet zo strikt uitvoeren dat we maar liefst 1 maand het gevang in kunnen gaan bij overtreding. Geen wonder dat die gevangenis overvol raken. Zoals uit het fragment blijkt: langere gevangenisstraffen, jongeren meer najagen en een ander regime met relatief minder personeel. Kortom: vragen om moeilijkheden en inderdaad ook op dit vlak: Amerikaanse toestanden dreigen. Ik wens de Werkgroep Morgen Beter veel succes. Nobel intitiatief en hard nodig.

  Peterter

  Reactie door peterter — vrijdag 29 februari 2008 @ 13.18 uur

 3. Het kan niet zo zijn dat men hier veel crimineler is geworden. Misschien is het een idee om het onderbuikgevoel van rancune en wraak eens onder de loupe te nemen.
  Het wordt er niet gezelliger op in Nederland.

  Reactie door Joop — vrijdag 29 februari 2008 @ 13.23 uur

 4. Tijdens mijn studie werd ik geconfronteerd met een inmiddels al meer dan 70 jaar geleden uitgevoerd sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Amerika waarin een heldere en bevredigende verklaring werd gegeven voor het ontstaan van de georganiseerde misdaad en het uit films zo bekende “gangsterdom”:

  1) Amerika zou het land zijn waarin eigenlijk iedereen het zou kunnen schoppen van “krantenjongen tot miljonair”… Deze droom werd/wordt daar door de dagelijkse sterke benadrukking tot een sociale norm verheven en bij kinderen er al jong “ingestampt”. (geïnternaliseerd: “verinnerlijkt”, met een net sociaal/wetenschappelijk woord, je bent wat en er wordt naar je opgekeken als je “opklimt en veel verdient”…)
  2) Maar… ook daar is de sociale werkelijkheid en de manier waarop mensen zijn opgenomen in sociale structuren niet wezenlijk verschillend van die in vergelijkbare samenlevingen als bijv. Europa. Dat betekent dat het gros van de bevolking allerlei sociale –naast materiele en soms intellectuele- mogelijkheden ontbeert om die “droom”te verwerkelijken.
  3) Kortom: voor de meesten geldt dan: wel een sterke benadrukking van de “droom” en tegelijkertijd een allengs sterker wordend besef van het ontbreken van de mogelijkheden en middelen om die te verwezenlijken.
  4) De spanningen die zulks bij nogal wat mensen oproept, worden dan bij sommigen “opgelost” door de “droom” dan maar op illegale en misdadige wijze te verwezenlijken….omdat dat de enige manier is.

  Heel kort samengevat: iedere “samenleving waarin aardse goederen en voorrechten zeer ongelijk en oneerlijk zijn verdeeld en waarin zulks tot ideologie is verworden, creëert aldus haar eigen misdadigheid omdat de verleidingen en de verbittering bij velen een sterke drang scheppen om die “op te lossen” .

  Strenger straffen kan dan niet de oplossing zijn maar grondige verandering van de samenleving waar iedereen aan zijn trekken kan komen en waarin het “recht van de sterkste” geen recht meer is maar misdadig…!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 29 februari 2008 @ 14.10 uur

 5. Lijst van nieuwe oplossingen criminaliteit
  Geef opvoedingsvoorlichting via internetfilms, verminder verheerlijking van criminaliteit in de media en verminder kapitalisme en reclame. Dat vermindert criminaliteit.

  90% van de criminelen moeten nieuwe alternatieve straffen krijgen. (Zie link hieronder.) Onderzoek de effecten daarvan.

  Voor de zwaarste 10% van de criminele veelplegers is levenslange gevangenisstraf geschikt, mits onomstotelijk bewijs. Geen daklozen, maar bijvoorbeeld schatrijke onderwereldleiders.

  Die straf geeft nauwelijks recidive en is goedkoop als de gevangenissen veel soberder worden en als de specifieke capaciteiten van die gevangenen optimaal worden ingezet via verplicht onbetaald werk. Bijvoorbeeld boeken schrijven over hun methoden, motieven en over mogelijke maatschappelijke oplossingen voor criminaliteit. Of internetwerk vanuit hun cel, of productiewerk in een gevangenisfabriekje. Sommige veroordeelden kunnen vaak optreden in voorlichtingsfilms op internet tegen criminaliteit.

  Een uitgebreide toelichting op deze voorstellen staat in berichten:
  3, 5, 8, 10, 11 en 14 in de volgende link: http://www.janmarijnissen.nl/2007/12/05/het-gesprek-micha-de-winter/#comment-406010

  Ik stem op de SP.

  Reactie door Jaap Veldkamp — vrijdag 29 februari 2008 @ 14.50 uur

 6. Waarom verheerlijken de beleidsmakers dat Amerikaanse systeem toch zo? Is het misschien zo dat mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis eerder beleidsmaker worden en aangetrokken worden door een plastic schijncultuur.
  Het wordt tijd dat we de beleidsmakers gaan controleren op zeer wel meetbare aandoeningen.

  Reactie door Willem C. — vrijdag 29 februari 2008 @ 16.57 uur

 7. We weten allemaal waar de bajes mee vol zit en dat zijn voor een groot deel buitenlanders en lieden met een dubbel paspoort. En al helemaal geen lievertjes. Gewoon het land uitzetten, ook die met een dubbel paspoort. Dat soort sancties scoort tenminste beter dan ze na hun straftijd weer een bijstandsuitkering te geven en ze weer te pamperen..

  Reactie door Johan — vrijdag 29 februari 2008 @ 17.18 uur

 8. Zou de roep om hardere en langere straffen niet simpelweg een afspiegeling kunnen zijn van het feit dat de waarde van leven in vrijheid de de laatste decennia omlaag gaat? maw, de jaren van bezuinigingen op sociale voorzieningen, blootstelling aan harder economische beleid, meer
  onzekerheid en minder rechten maakt dat een jaar gevangenisstraf relatief een minder erge straf is geworden in de beleving van mensen. Om te compenseren moet de strafmaat omhoog. De toename van de gevangenispopulatie is volgens mij een duidelijk symptoom van een maatschappij zich de verkeerde kant op ontwikkeld! (en dit verklaart ook waarom het moeilijk is om er weerstand aan te bieden)

  Reactie door federico — vrijdag 29 februari 2008 @ 17.37 uur

 9. Het softie gedoe heeft weer de overhand hier.Waarom is de criminaliteit gestegen de laatste 20 jaar en waar zit de meeste criminaliteit.Bij de instroom dus. Dat is volgens mijn een vast gegeven.De oorzaak ligt natuurlijk bij de gebrekkige opvoeding en natuurlijk dat de binding niet zo groot is met dit land, waarbij de mentaliteit om er iets goeds van dit land te maken totaal ontbreekt. Men moet die groepen die voor 70% de veroorzaker zijn goed en stevig aanpakken, door softie optreden red men dat niet meer.Dus stevige indien nodig lange straffen met een goede opvoeding en de mentaliteit bijbrengen dat men moet werken voor de centen.Ik zou de gevangenis straffen dan ook willen omzetten in dwang opvoeding in werkkampen.Een soort veredelde TBS onder dwang en ook hier laten gelden, pas vrijlaten in de maatschappij indien de overtuiging van normaal gedrag aanwezig is bij de hulpverleners.Want met korte opsluitingen redden we het ook niet, want de tijd om deze mentaliteit veranderingen toe te passen is te kort. Het is slap van de SP ,en ook van de reacties, hier om het schofterige gedrag van criminelen altijd af te schuiven op dat gedeelte van de bevolking wat zich normaal gedraagt en daar ook de schuld neer te leggen. De criminaliteit die groter is geworden, is juist ontstaan doordat men niet stevig optrad in dit land. Ik hoorde laats in de rechtzaal een rapport van een psycholoog dat de dader niet de gevangenis in moest omdat dit psychologische gevolgen had voor de dader, omdat deze gescheiden werd van zijn hond.
  Geef mijn portie maar aan Fikkie.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 29 februari 2008 @ 18.37 uur

 10. Voor de belangstellenden het rapport er over:

  One in 100:
  Behind Bars in America 2008
  .

  Mazzel & broge, Evert

  Reactie door Evert Wesker — vrijdag 29 februari 2008 @ 19.17 uur

 11. Als ik zo blijf schrijven als ik nu (nog) doe, dan zal ik misschien ook wel in de bajes worden gestopt.

  Dank zij de economie en de marktwerking en omdat vader en moeder (vaak om de poeha) nou eenmaal allebei een baan moeten hebben, zijn heel veel gezinnen eigenlijk gebroken.

  Want hun ouders hebben te weinig tijd voor hun blagen. Zij groeien vaak op als boefjes en hoertjes.

  De emancipatie van de vrouw werd misbruikt.
  Veel gezinnen werden van een zorgzame, liefdevolle moeder beroofd.

  Dank zij de regering, hebben wij veel gevangenissen nodig.
  Het maakt deel uit van een plan om steeds meer mensen te kunnen onderdrukken en te misbruiken.

  Haras.

  Amerika, zal mee daarom, worden verwoest.

  Reactie door Haras — vrijdag 29 februari 2008 @ 21.21 uur

 12. @9. De Hakker Helemaal mee eens.
  Wanneer je een misdaad hebt gepleegd, krijg je hulp van de regering, wanneer je door een ziekte wordt overvallen dan wordt je gestraft! Met bovenstaande stelling van de S.P. ben ik als actief S.P.-lid het totaal niet eens. Veelplegers, dieven en moordenaars worden iid veel te soft aan gepakt. De zielige misdaddigers krijgen zowel een specialist aan hun bed en als toetje gratis psyshiatrische hulp. Nederland denkt meteen dat een misdadiger een moeilijke jeugd hebben gehad, dus wordt Pieter Baan (Cynisch) er bijgehaald
  en krijgen nog een aai over hun misdadig bolletje.

  Reactie door Elsa de Leeuwin — vrijdag 29 februari 2008 @ 21.38 uur

 13. Wat ik hier lees lijkt op wat je op elk forum kan lezen, de vraag is of het iets oplost om strenger te straffen en ik denk van niet, NL is veel strenger gaan staffen de afgelopen 30 jaar, heeft het de maatschappij leuker, gezelliger, beter gemaakt ? worden de echte boeven gestaft ? denk even aan de bouwfraude, deze boeven hebben ons bestolen in de hoogte van miljarden, en niet de paar tientjes die de staatboef steelt, denk even aan dhr Kok…wat die zei als FNV man en wat is daar van gekomen ? En…waar zit deze meneer nu…
  Wat voor een voorbeeld is dit voor de jeugd ? de grote boeven lopen vrij rond en zijn zelfs een geacht burger en de sukkels zitten vast.
  Nee we zijn soft hier…NL is het land na Engeland waar het strengste word gestraft( op sukkels en loosers ) is het daarmee leuker of beter geworden ?

  Reactie door A. de Bruijn — zaterdag 1 maart 2008 @ 2.45 uur

 14. Zoals mevr. Junger-Tas zegt: het niveau van de criminaliteit op zich neemt in feite al jaren af. Maar sinds de jaren tachtig is er een sterk opwaartse maatschappelijke druk geweest tot het opleggen van langere gevangenisstraffen.
  Hierdoor, waarbij ook nog ontwikkelingen moeten worden opgeteld als het uitkleden van voorzieningen in gevangenissen en het ontmantelen van de reclassering, waardoor de recidive is toegenomen, zijn de gevangenissen overvol geraakt.
  Werkelijk zinvol aanpakken van criminaliteit lukt alleen als veel meer aandacht komt voor preventie. Met straffen ben je immers alleen repressief bezig als het kwaad al geschied is.
  Preventieve maatregelen, het goed begeleiden van gedetineerden (opleiding e.d.), en effectieve hulpverlening via reclassering zijn bepaald geen zaken van “softies”, zoals wel wordt beweerd, maar zijn dingen die moeten gebeuren als we werkelijk effectief iets wilen doen tegen criminaliteit en voor een aangenamer samenleving.

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 1 maart 2008 @ 3.12 uur

 15. Probleem is dat de afgelopen jaren de reclasering en alles wat met nazorg te maken heeft is wegbezuinigd in dit land.
  Alles om recidive te voorkomen bestaat nagenoeg niet meer.
  Ik zeg niet dat dit de oorzaak is van het probleem maar wellicht er wel toe heeft bijgedragen.
  Daar komt bij dat mensen in de gevangenis ook niet echt begeleid worden in de gevangenis leer je meer nog crimineler te worden dan dat je, je criminele gedrag afleert.
  Ik weet niet of strenger straffen dan een oplossing is.
  Ik denk dat er een taak ligt voor organisaties als de reclasering en andere instellingen.
  Rehabilteitsprogramma,s waarbij gevangen worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij die nu nagenoeg zijn wegbezuinigd.
  Ik zeg niet dat dit een 100 procent score zal hebben maar wel dat dat minder mensen zullen recidiveren.
  Ik denk dat dit een van de oplossingen zou kunnen zijn.
  Zal me wel weer op negatieve reacties komen te staan maar dat is wat ik denk.
  Mijn mening hoeft niet de jouwe te zijn, maar ga maar eens kijken wat er aan nazorg bijvoorbeeld reclasering is wegbezuinigd onder alle kabinetten van Balki je zult er van schrikken.

  Reactie door Japie — zaterdag 1 maart 2008 @ 10.43 uur

 16. Gevangenissen raken overvol volgens de recente cijfers. Wij hebben inmiddels de meeste gevangen per x aantal inwoners van Europa. Wij schuiven op richting Amerika.
  Ik kijk hier helemaal niet van op. Het is mooi praten (schrijven) achter (voor) de PC, in een verwarmde kamer met een bak leut naast je.
  Men weet niet voldoende hoeveel dakloze mensen in Nederland (Amerika)rond zwerven.
  Vroeger werden zij opgepakt en gingen naar Veenhuizen. In deze super kapitalistische staat ziet men ze niet meer. Een ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
  En dat doet men, een inbraak hier en een inbraak daar. Men moet toch leven, en een zelfmoord is wel erg definitief.
  Als je pech hebt en gepakt wordt, dan heb je het beter dan een zwervers bestaan.
  Verwarmd onderdak, eten en medische verzorging. Let wel wij zijn een dienstverlenend land geworden, werkgelegenheid wordt jaarlijks afgebouwd.
  Sociale woningen worden per duizenden gesloopt.
  Snappen jullie nu dat de gevangenissen overvol raken.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 1 maart 2008 @ 12.25 uur

 17. Dat is te merken bij alle die projecten en vrijkomende vacatures. Vroeger was de accent op preventie door educatie, activering en opvoeding. Nu is de accent op bestraffing, dwangarbeidkampen, uithuisplaatsingen,,,,,.

  Het komt niks goed met dit land. Dat weet ik zeker.Want in een land die zijn moreel en fatsoen kwijt is kan je niks goed oprichten en doorzetten.

  Veel te veel draaideur projecten die bedacht en bovenop opgelegd worden maar in praktijk blijven toch onuitvoerbaar of krom uitvoerbaar.

  In Amerika wapen en gevangenissen zijn na Hollywood propaganda de grootste industrie geworden.

  Nederland is niet ver achter. Goedkope shows, dancing queens houden de burgers bezig; dat werkt de consumptie en show cultuur in de hand. Onderwijs is uitgehuld en de mensen die buiten de boot vallen worden lekker makkelijk opgesloten. Dat biedt weer aantal goedkope arbeidsplaatsen voor de meelopende en jaknikkende burgers als beveiliging ambtenaar.

  Hoezo ontwikkelde land? In Nederland iemands dood betekent ander mans oneerlijk en goedkoop brood.

  Typisch Nederland: men houdt zich te veel bezig met anderen(vroeger waren de joden, nu zijn de islamieten) ze kijken nooit naar vuile kuil in eigen cultuur.

  Ik vind het raar dat in dit land een groep extremisten worden wel opgesloten en terwijl de anderen mogen vrij rond lopen, krijgen dik betaald, mogen in de tweedekamer de dienst uitmaken en over de rug van de burgers beslissen.

  In Nederland Waan regeert. De oppositie is niet zoveel beter.

  Het grappig is dat alle Nederlanders zitten in een soort gevangenis die ze zelf gecreëerd hebben. Want gevangenis is niet alleen fysieke gevangenis maar ook gevangenis aan postmoderne slavernij, gevangenis van belastingen, gevangenis van hebzucht, gevangenis van vervuilde informatienetwerken,,,,,,

  Reactie door khosrow — zaterdag 1 maart 2008 @ 12.46 uur

 18. @16 “Snappen jullie nu dat de gevangenissen overvol raken.”

  Ik wel, jij kennelijk niet.

  75% van de gedetineerden zijn van niet westerse afkomst en zijn veroordeeld voor gewelds en drugsdelicten.

  Bron: http://www.wodc.nl/

  Reactie door Ach ja — zaterdag 1 maart 2008 @ 13.49 uur

 19. Elsa… (nr.9),
  Het kenmerk van door ongenoegen en agressie ingegeven borrelpraat is dat die om te beginnen van geen kanten klopt:
  Maar het ergerlijkste daarin is vooral (ik kan daar echt woedend over worden): al geef je nog zo veel feitelijke tegeninformatie (zoals ook hier), desnoods met complete cijferlijsten erbij, de “borrelaar” blijft hardnekkig in zijn -doorgaans gemakkelijk te bewijzen- ongelijk volharden.

  Daarmee blijkt maar weer eens dat dergelijk ergerniswekkende bralpraat slechts 1 doel dient: voorooreelbevestigende agressielozing die, omdat we inmiddels in een zeer harde en verrechtste “samen”leving beland zijn, uitermate gevaarlijk is en rechts alleen nog verder versterkt: dat juicht als er weer eens een “argeloze” verstrikt is…

  En, probeer voor de afwisseling eens de hersencellen aan het werk te zetten: de gevangenissen zitten overvol met loosers en mensen die bijna zonder uitzondering tot de z.g. “laagste regionen” van onze “samen”leving behoren.
  We zien ook dat juist op de minst bedeelden en kanslozen het hardst (en welhaast UITSLUITEND!) bezuinigd werd en wordt…!
  ….LOGISCH ook in de rechtse maatschappij”visie”!!)

  Het zou dan wel heel tegenstrijdig zijn, als in de inmiddels meest veramerikaanste maatschappij van Europa rechts de door jou en helaas veel anderen veronderstelde “vertroetel”behandeling zou geven.

  Maar ja, logisch en samenhangend denken en die agressie- aldan niet terecht- even “dimmen”, dat valt kennelijk niet mee!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 1 maart 2008 @ 14.20 uur

 20. Te vaak hoor ik de steling dat straffen niet helpt.
  Maar waarom is de criminaliteit in Singnapore de laatste dertig jaar gedaald?
  Waarom is het aantal diefstallen in Saudi Arabie laag ? Het straffe bewind?

  Daarnaast wordt criminaliteit verkeerd in verband gebracht door dat het zou komen door armoede en slechte huis vesting. Dit is minder waard. Toen de bevolking in Nederland relatief arm was was de criminaliteit echt niet hoger dan nu.
  En de rijke hebben hun eigen criminaliteit.
  Het is gewoon een kwestie van moraal!

  Reactie door jaap — zaterdag 1 maart 2008 @ 14.31 uur

 21. CRIMINOLOGEN VERSCHILLEN ONDERLING VAN MENING

  Toelichting op mijn bericht nummer 5 hierboven.

  Gevangenisstraf werkt vaak averechts. Maar nieuwe alternatieve straffen kunnen samen met zeer uitgebreide gerichte voorlichting aan veroordeelden via films op internet de criminaliteit sterk verminderen.

  De cruciale discussie over criminaliteitbestrijding moet volgens mij genuanceerd worden gebaseerd op recente resultaten van criminologisch onderzoek.

  Criminologen verschillen sterk in hun aanbevelingen, mede onder invloed van hun mensbeeld. Daarom moet de overheid zich volgens mij laten adviseren door criminologen met uiteenlopende meningen en uitgebreid kennis nemen van de achterliggende wetenschappelijke argumenten en concrete onderzoeksresultaten.

  Die wetenschappelijke discussies moeten bovendien worden gevoerd op een Nederlands webforum dat door iedereen kan worden gelezen, met een aparte afdeling voor genuanceerde reacties van niet-criminologen.

  1. Effecten van straffen (Nederlands) http://www.google.com/search?num=100&hl=en&q=criminologie+criminologisch+straffen+onderzoek+recidive+experiment+effecten&btnG=Search

  2. Nieuwe alternatieve straffen (Engelstalig)
  http://www.google.com/search?num=100&hl=en&q=+new+%22alternative+penalties%22+experiment&btnG=Search

  3. Onderzoek naar straffen (Engelstalig)
  http://www.google.com/search?num=100&hl=en&q=%22effects+of++punishment%22+criminology+study+results+penalty+university+experiment&btnG=Search

  Reactie door Jaap Veldkamp — zaterdag 1 maart 2008 @ 14.59 uur

 22. misschien is het vooral verstandig om eerst even te kijken waar al die gevangenen vandaan komen ? Het merendeel is of buitenlander met ook nederlands paspoort, of helemaal buitenlander ! Misschien heeft Wilders toch nog een beetje gelijk !

  Reactie door jaap — zaterdag 1 maart 2008 @ 15.40 uur

 23. @7 Johan, hier nogmaals jouw reactie:

  We weten allemaal waar de bajes mee vol zit en dat zijn voor een groot deel buitenlanders en lieden met een dubbel paspoort.
  En al helemaal geen lievertjes.
  Gewoon het land uitzetten, ook die met een dubbel paspoort.
  Dat soort sancties scoort tenminste beter dan ze na hun straftijd weer een bijstandsuitkering te geven en ze weer te pamperen..
  ===========

  Vind je dit zelf nu ook niet wat racistisch gesteld, of ben je een Wildersfan?

  Ga jij er soms van uit dat alle Nederlanders lieverdjes zijn? Nou dan zit je wel héél èrg fout!

  Wat te denken van die jongen uit de Antillen die voor (bewezen) moord wel vrijuit gaat? Volgens mij gaat is dit pure vriendjespolitiek, want z’n pappie studeert voor rechter.
  Er is al te vaak aangetoond de laatste jaren dat het justitionele apparaat niet deugd en grove fouten heeft gemaakt en nog steeds dus.

  Maar goed, laat een koelbloedige leugenaar/moordenaar maar lekker rondlopen, veroordeel allen met een dubbel paspoort (want deze mensen zijn bij voorbaat al schuldig bevonden) en laat de kinderen die een keer spijbelen vooral op pakken en smijt ze het gevang in, of geef ze tenminste een behoorlijke boete.

  Fijn weekend gewenst.

  Reactie door Anja (B) — zaterdag 1 maart 2008 @ 15.46 uur

 24. Jaap hij vergeet dat “CRIMINOLOGEN VERSCHILLEN ONDERLING VAN MENING”Zo is het met criminelen,Want wat miss jij?..
  Een legaal om(wet)geving,ik kan jij vertelen dat hitler was legaal,want hij had steun van anderen legaal denkers,die voor hem stemden.
  Jij vergeet een ding,wie stemd voor een crimineel? het heeft zo een illusie onzin dat zelf democratie lijk onzin,maar wat is democratie?

  Reactie door gaf — zaterdag 1 maart 2008 @ 17.42 uur

 25. @19
  Een commentaar ingegeven door het bekenden halleluja geloof
  Als je een groot crimineel bent en kinderen heb verkracht, kun je daar terecht, een kop water over het hoofd en een nooit bewezen sprookjes figuur heeft je vergeven.
  Dus daar kunnen messen stekende en kinderen verkrachtende criminelen altijd terecht.
  Het is juist door deze halleluja verhalen dat de criminaliteit schrikbarend toe neemt.
  Het heeft het kenmerk van, we prijzen de crimineel het hemelbed in omdat deze engelen onschuldig zijn .En wel omdat de slachtoffers(denk aan in elkaar geslagen ouderen, verkrachte kinderen enz.) van deze criminelen de werkelijke schuldigen zijn, door het afhakken van de vleugeltjes bij deze criminelen.
  Het is juist deze halleluja taal richting criminelen die deze nog meer zullen aan zetten tot gruweldaden .Omdat de woordvoerders van deze halleluja taal hun het excuus bij de criminelen op een bordje leggen .En voor deze criminelen,om deze bij te laten komen het hemelbedje klaar hebben staan.
  Het kenmerk van dit halleluja praat is de werkelijkheid verdoezelen en van keiharde daders slachtoffers maken en de werkelijke getroffen slachtoffers door deze halleluja praat met een schuldgevoel opzadelen van ,het is jullie eigen schuld.
  De vraag die bij mijn op komt, kan iemand met een halleluja geloof nog wel denken in de werkelijkheid.
  @23
  Voor jou tegeltje.
  Wie de ogen sluit en niets wil zien.
  Is zelf snel gezien

  Reactie door De Hakker — zaterdag 1 maart 2008 @ 19.27 uur

 26. Mijn amigo is vermoord.
  Ik dank de SP dat ze zoveel moeite doen voor de moordenaars.
  Hartelijk dank

  Reactie door Onbekend — zaterdag 1 maart 2008 @ 22.11 uur

 27. Dat waren voorspelbare reacties: het zijn de buitenlanders…
  Hier zien we weer eens de inmiddels onoverbrugbaar geworden tweedeling in onze maatschappij. Het is al te gemakkelijk om racisten als Janmaat en Wilders tot hoofdschuldigen van dit drama aan te wijzen. De maatschappelijke beweging is veel breder. Trouw, tot voor kort een behoorlijk solide krant, verkettert al jaren alles wat Islam is. Volkskrant idem. Een groot aantal quasi-intellectuelen tot zelfs een Scheffer stoken het vuur op. Buitenlandse renegaten als de Heilige Ayaan, de ‘hooggeleerde’ Ellian en de broodschrijver Ephimenco zijn het allerfanatiekst.

  Dan hebben we nog de vele ultrarechtse websites, Telegraaf, Elsevier, Geen Stijl enzovoort, die eindeloze stromen drek op hun forums toelaten. Buren en collega’s, die ik tot voor kort kende als vriendelijke en redelijke mensen, zijn inmiddels volkomen doorgedraaid en beginnen ook al te leuteren over dhimmi’s. Ja, ik ben er ook al een, apetrots ben ik op die geuzennaam want toevallig ben ik zo dapper als een krab.

  Verblind door alle haat kunnen al deze mensen niet meer zindelijk denken. Zij redeneren ongelooflijk primitief, grijpen een of ander getal aan van zoveel procent in de bajes is xxx, dus het is allemaal tuig. En gaan vervolgens volkomen voorbij aan de punten waar het hier om gaat. Niemand wil hier criminelen vertroetelen. De discussie gaat hier erover hoe je criminaliteit moet bestrijden en of strenger straffen daarbij helpt. En welke rol de maatschappelijke orde hierin speelt.

  Ik ben het volledig eens met Harrieke @19. Hakker @25 illustreert perfect wat ik hier betoog. Het op de man spelen en het geloof er weer te onpas bijhalen maakt het nog erger. Nu het geplaatst is kan ieder zijn eigen oordeel vormen maar van mij hadden hier wel de spelregels toegepast mogen worden.

  Reactie door Hermie Kreeft — zondag 2 maart 2008 @ 0.28 uur

 28. Reactie op Anja (B) — zaterdag 1 maart 2008 @ 15.46 uur

  Hallo Anja, wat is er op tegen om iemand te straffen op een wijze die hen treft? Dat heeft niets met rascisme te maken en niets met Wilders cs.
  Maar pamper maar lekker voort en loop maar achter mediageile “journalisten” aan.
  Voorbeelden van straffen, die houtzagen voor andere bevolkingsgroepen, verneem ik graag van je.
  Niet dat ik hierin bepalend ben hoor!

  Reactie door Johan — zondag 2 maart 2008 @ 3.12 uur

 29. [...] De gevangenissen puilen uit net als vandaag de dag in christelijk Nederland (janmarijnissen.nl ‘Gevangen in Nederland’ 29-02-08). Martelkamers draaien overuren. Velen vluchten. De Franse negentiende eeuwse schrijver [...]

  Pingback door Vier en een halve eeuw calvinistische normen- en waardenloosheid (II) . Strijd Tegen Internationalisme — vrijdag 28 december 2012 @ 14.14 uur