Reddepostbode.nl

Postbodes

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen is vrijdag op pad geweest met actievoerend personeel van TNT Post. De medewerkers van het Nederlandse postbedrijf trokken met 300 man en vrouw naar de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf bij Schiphol om hun looneis kracht bij te zetten.

Reden van het protest is het vastlopen van de cao-onderhandelingen, die nu al meer dan een jaar duren. Gesthuizen was aanwezig om de actievoerders te ondersteunen. Aanstaande woensdag wordt er in Utrecht actie gevoerd. Die dag loopt het ultimatum af dat de bonden gezamenlijk aan TNT hebben gesteld. De looneis van 3,5 % moet dan zijn ingewilligd.

Intussen gaan nieuwkomers op de postmarkt door met het in stukloon uitbetalen van postbezorgers. Daarmee wordt het minimumloon stelselmatig ontdoken en postbezorgers hebben nagenoeg geen sociale bescherming meer. Door de liberalisering een aantal jaar geleden is de postmarkt is veranderd in een slagveld van oneerlijke concurrentie. Dit gaat vooral ten koste van de werknemers.

Gesthuizen: “De roep om een eerlijke cao is terecht, net als het dringende beroep op de politiek om nu eindelijk eens een einde te maken aan dat stukloon. Want de post gaat kapot aan de oneerlijke concurrentie. Daar zijn ook de bedrijfsleiding en de werknemers het over eens.”

De SP zal ook op woensdag 16 april aanwezig zijn in Utrecht en gaat zowel binnen als buiten de Tweede Kamer de komende tijd fel van leer. Voor het behoud van goede banen en tegen het stukloon en het aandeelhouderskapitalisme dat de markt verziekt.

Meer informatie daarover kun je volgende week vinden op de speciale website www.reddepostbode.nl

(Nieuwsbericht SP)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 12 april 2008 :: 10.18 uur

15 Comments

15 reacties

 1. Zoals ik het begrepen heb is de grote baas van TNT ook de voorzitter van de commissie die voor minister Donner het ontslagrecht aan het uitzoeken is.
  Of zit ik nu verkeerd?

  Reactie door Gert — zaterdag 12 april 2008 @ 12.45 uur

 2. Ja dat is de zelfde persoon gert

  Reactie door roel — zaterdag 12 april 2008 @ 13.50 uur

 3. Beste SP.
  In elke stad/dorp/oord lopen onze postbodes zicht de $%^& om brieven rond te brengen maar die mensen sjouwen zich een breuk aan de waardeloze en milieuverziekende reclamefolders, wij zeggen in elke stad/dorp/oord dus waarom gaat de SP die gasten alleen in Utrecht steunen wij hebben ook postbodes dus waarom niet even naar de coolsingel gekomen.Onze aanwezigheid zal geen invloed hebben maar we KOMEN WEL. Theo Cornelissen kom op!!! Wij vinden je de laatste tijd toch al wat lazy!!!

  Reactie door Henk c.s. — zaterdag 12 april 2008 @ 15.38 uur

 4. Gert — zaterdag 12 april 2008 @ 12.45 uur:

  Daarmee raak je meteen aan een heel fundamentele “frictie”, dus wrijving veroorzakende en weerstand oproepende omstandigheid in alle z.g. “democratieen”:
  Maar al te vaak (TE vaak dus!!) adviseren “slagers over de gezondheid van vegatarisch eten” en kunnen hun “bevindingen”
  dan vervolgens ook nog eens maatgevend laten worden voor de “vleesverzakers”….

  Niet voor niets wordt het CDA voornamelijk bevolkt door schijnchristenen: als zij God, de bijbel en vooral Jezus echt ter harte zouden nemen, wisten ze beter dan wie ook hoe onvolmaakt mensen zijn…. en dat dit FUNDAMENTELE gegeven VOORTDUREND dwingt tot goed nadenken over hoe een samenleving voor iedereen zo verdraaglijk en aantrekkelijk mogelijk te maken: Menselijke onvolmaaktheid produceert op de eerste plaats hebzuchtig egoisme…

  Dit besef zou in bovenstaande “ontslagrechtcommissie” al meteen de “slager” de toegang ontzegd hebben…!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 12 april 2008 @ 17.11 uur

 5. @1 Gert:
  Zie ook: http://www.sp.nl/nieuwsberichten/5191/080122-donner_moet_tnt_topman_bakker_uit_commissie_zetten.html

  Reactie door Tijmen — zaterdag 12 april 2008 @ 17.13 uur

 6. Hallo,

  De echte reden waarom er aktie gevoerd wordt is niet de looneis van 3,5 procent maar het voornemen van de TNT om het salaris van de postbode 25% te verlagen, ja u leest het goed!
  Dit om op gelijk niveau te komen met de hongerlonen die andere post bedrijven betalen.
  Ter compensatie krijgt de postbode afhankelijk van het aantal gewerkte jaren bij de post 16 maar maximaal 22 brutto maandsalarisen uitgekeerd, dit om het gat dat ontstaat te dichten.
  Dit is echter een sigaar uit eigen doos want deze 25% salaris verlaging werkt overal in door.
  Ik vind het vreemd dat je daar niets over leest in de media.
  Diuzenden gezinnen van postbodes gaan op deze manier kapot want de prijzen van het levensonderhoud stijgen ook steeds.
  De chantage die de TNT dan gebruikt is dat als de bonden niet accoord gaan er 11.000 postmedewerkers ontslagen gaan worden inplats van 6500, dit om aan de gestelde bezuinigingen te komen.
  Eerst worden onze salarisen met 25% verlaagd en dan wordt je ontslagen.
  SP stel kamervragen hierover!!!

  Secretaris SP Zandvoort

  Reactie door Ron — zaterdag 12 april 2008 @ 18.43 uur

 7. @4 Harrieke,
  Vanuit christelijk en m.n. gereformeerde gedachten zijn wij niet op aarde om het prettig te hebben. De knoet van de “macht”moet er flink over. Denk niet dat het iets is uit de tijd van “Op hoop van zegen”maar geldt heden ten dage nog. Daarom ook konden de Duisters in de 2e WO een heel gereformeerd dorp ontmannen. Zonder problemen. Putten. “De macht is door God gezonden”. De streng gristelijke bestuurders hanteren echter voor henzelf een andere standaard. Misschien is het nodig om dit soort z.g. christenen eens alle hoeken van de 2e kamer te laten zien. Er zitten er genoeg.

  Goedenavond overigens.

  Reactie door Bert Vanderslagmulders. — zaterdag 12 april 2008 @ 19.14 uur

 8. Bakker is de voorzitter van de commissie en een persoonlijke vriend van van Heemskerk.

  Dát heet ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wat TNT doet, waar het kabinet de mond vol van heeft en het hoofd leeg.
  Dát moet een oordeel geven over arbeidsrechten. Arbeidsconcurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
  Vanuit de EU is gewaarschuwd dat landen op nationaal niveau te weinig doen aan het voorkomen van sociale dumping vóór en mét het opengaan van de grenzen. Het was in antwoord op de verloren rechtszaak tegen de Duitse overheid m.b.t. Duitse Post en het minimumloon van TNT bij het Europees Gerechtshof. De Duitse overheid had die rechtszaak verloren omdat ze verzuimd had het minimumloon algemeen bindend te verklaren. Overigens is dit nodig door slechte wetgeving in deze van de EU zelf die zoals gewoonlijk ‘het zicht beperkt had’ tot voordelen voor het bedrijfsleven. De EU is niet zo Europees bezig met de gevolgen van hun beleid.
  In Nederland willen ze af van algemeen bindend verklaren van CAO-s in een sector sowieso mensen uitsluiten daarvan, dus ook van het minimumloon en arbeidsrechten zoals blijkt uit de stuksprijsvergoeding bij TNT en in andere sectoren zoals zorg etc….
  Nederland regelt geheel vrijwillig en bewust de sociale dumping zelf door het kabinetsbesluit deze stuksprijsbetaling bij voorbaat goed te keuren. Dát moest weer van Europa m.b.t. concurrentiebeleid aldus het kabinet MOOI NIET DUS, daar hadden nationale overheden hun burgers tegen moeten beschermen aldus het Europees Gerechtshof.
  Thijs Wöltgens heeft overigens een stuk geschreven in de NRC waarin hij verwoord wat velen van ons allang beseffen. Helaas gaat de analyse m.i. meer uit van tevredenheid m.b.t. electorale kansen dan echte betrokkenheid met burgers.
  Het is wat wij hier al veel eerder benoemden als ‘terug naar de jaren dertig.’

  Reactie door Henny — zaterdag 12 april 2008 @ 19.47 uur

 9. Vorige week nog, was er ophef over de speech van Verdonk, waarbij werd verwezen naar de slavernij monumenten.

  Ik denk dat we er net zo goed ook van af kunnen, maar om een andere reden. Deze monumenten zouden namelijk suggereren, dat de slavernij iets uit het verleden zou zijn.

  Welnee! De slavernij is weer in opkomst het is in volle gang dankzij het afknijpregime van de afgelopen jaren en het liberalisme. Men wil ons weer tot slaven maken; wij arbeiders mogen gaan werken voor een loon, waarvan we alleen nog maar het brood en het water plus onderdak kunnen betalen. Voor de zaken die het leven leuk maken is helemaal NIETS meer over. En dat is ook hun bedoeling.

  Slavernij in een modern jasje,,,weg ontslagbescherming, weg minimumloon en omhoog-gooien die lasten en prijzen. Zodat je op je knieen naar de kerk mag of naar de welgestelden. Met medewerking van die PvdA.

  Geniaal

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — zaterdag 12 april 2008 @ 20.09 uur

 10. @7 Bert

  Je weet het maar nooit! Voor de gluurgrage christenen hier die niet willen begrijpen dat je SP stemt. Want het mist toch die C? Nou hier is dan die C!

  Voor alle vromen die onder de christelijke vlag het volk onder de knoet houden en voor henzelf een andere standaard hanteren: Hier spreekt uw Leider:

  (Marcus 10: 42-45)
  “Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen:
  ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moet zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’”

  D I E N E N! Hoort u heer Balkenende, Rouvoet en Bos? Zet open uw ogen en spitst uw oren! WANT:
  Dat betekent NIET uw dienst aan de JSF, NIET uw dienst aan de genocidemisssies, NIET uw dienst aan de zelfzuchtige rijken, NIET uw dienst aan uw eigen uitpuilportemonnee + 30%. NIET uw dienst aan de listige leugengeest en de beluste geldgod.

  VERHEFT U! NIET door mensen langer te laten bedelen op de pleinen en de straten, maar door het volk te DIENEN en EERLIJK te geven wat hen toekomt.

  Reactie door Gloria — zondag 13 april 2008 @ 1.19 uur

 11. Oh wat stinkt het toch in de BV Nederland.
  Er is geen recht meer voor de laaggestelden. De bovenonsgestelden (niet door ons maar door de Bilderberggroupies) bepalen wel in hoeverre ze ons nog meer de keel kunnen dichtknijpen.
  Enkele berichten : Balk heeft 8 miljard meer uit ons geperst dan in 2006.Houzee!
  De royals spenderen steeds meer aan gratis snoepreisjes.Balk zou het uitzoeken maar komt uiteraard zijn beloften niet na, want bang voor Bea.
  Vanmorgen een bitter relaas van een schoolhoofd waar l60 zwaar gehandicapte kinderen recht op onderwijs hebben. 90 daarvan kunnen nog geen hapje brood zelf nahun mond bengen en veel zijn incontinent (ouders worden bovenop hun ellende nog luiers geweigerd door de Zorgverzekeraar waar wij ons allen blauw aan betalen)
  waardoor, aldus het schoolhoofd wij niet aan onderwijs toekomen. De wc-gang van l kind kost ons al een kwartier.
  Zouden daar nu niet twee verpleegkundigen aanwezig moeten zijn om de leerkrachten te ontlasten?
  Schande.En dat is maar l van de schrijnende voorbeelden.

  Reactie door anne hilverda — zondag 13 april 2008 @ 9.20 uur

 12. Werken bij de post is leuk, mooi werk. Je komt buiten, spreekt veel mensen, en als WAO’er was dit voor mij een goede manier om weer iets te gaan doen. Maar al snel gaat dat “dunne laagje chroom” er af en zie je dat er best veel mis gaat.
  Je moet aan een norm voldoen, 400 huizen met tuintje in 1 uur of je daarvoor nou moet rennen doet er niet toe. Dat is de norm dus je zorgt maar dat je het haalt en anders krijg je gewoon die extra minuten niet betaald. En als bezorger bij TNT krijg je dus al het minimumloon dus eigenlijk moet er al een baan of uitkering naast om rond te komen want het is maar een parttime baan.
  Gevarengeld krijg je niet en die ene broek per 3 jaar is na 3 maanden wel versleten. Maar elke dag loop je toch risico’s. Verkeer, honden, teken, stoepjes waar je over kunt vallen… Je moet door windkracht 10, ijzel, stortregens maar ook om 2 uur ’s middags beginnen in een hittegolf. De post gaat door en voor de extremen krijg je niets extra betaald. Post laat? Wachten is jouw eigen tijd. En de mensen beseffen al die dingen pas als de post niet meer komt.
  We doen het met liefde. We weten dat die verjaardagskaart iets betekent en dat mensen op de post zitten te wachten. Staken kunnen we niet; je moet elke dag rouwkaarten bezorgen en hoewel niemand op zulk nieuws zit te wachten, is het iets wat nooit mag blijven liggen. Dus voor ons is het slikken of stikken. Postbode/bezorger is een mooi beroep met veel emoties. Het is iets waar je zorg aan besteedt. Mag er dan ook iets tegenover staan? Wij leven ook niet van de lucht.

  Reactie door Chantal P — zondag 13 april 2008 @ 13.29 uur

 13. @10 Gloria
  @11 Anne

  Het steeds weer het oude verhaal dat opnieuw verkocht wordt als de ware geschiedenis.

  Ik meen het al eens geplaatst te hebben maar een herhaling kan geen kwaad.

  http://members.home.nl/h.hiensch/B-p.jpg

  http://members.home.nl/h.hiensch/Bergrede

  Reactie door olle Henk — zondag 13 april 2008 @ 15.11 uur

 14. @10, Gloria, prachtige woorden. Belusten op macht dachten en denken daarop dat Jesus gekomen was om de machtige heerser naar aardse maatstaven te worden.
  Dit onzin prediken ze nog steeds en hier zie de slechte vruchten en de menselijke misbruik van zijn voorbeeld voor eigen belang.
  Hij gaf ons regels voor een rechtwaardige samenleving die sindsdien elke dag stelselmatig verdraaid en misbruikt worden om mensen te onderdrukken. De kerk is gewoon een machtinstituut die de seculiere macht volgzaam is en veelal Mammon dient.
  Heb je volledig gelijk Gloria!

  Reactie door walking bull — zondag 13 april 2008 @ 19.06 uur

 15. Leuk, WEER een discussie adhv de bijbel……wat een realistisch forum wordt het op deze manier………..

  Reactie door johankivits — zondag 13 april 2008 @ 23.15 uur