‘Marktwerking bedreigt infrastructuur’

Te ver doorgevoerde marktwerking brengt de infrastructuur voor wegen, drinkwater en energie op lange termijn in gevaar. Om het publieke belang te beschermen, moet het toezicht worden verscherpt. (…) Volgens de WRR heeft marktwerking op het spoor, in de telecom, de riolering, afvalverwerking en energiesector op korte termijn wel gezorgd voor een grotere efficiëntie en keuzevrijheid voor de consument. Maar er bestaat een „reëel risico” dat de duurzaamheid, langdurige toegankelijkheid en beschikbaarheid van die infrastructuren in het gedrang komen. De WRR pleit daarom voor de introductie van toezicht op investeringen en meer coördinatie van toezichthouders. (NRC)

Het is jammer dat de WRR zich niet tegen de marktwerking zelf keert, maar enkel pleit voor meer en beter toezicht. Men erkent expliciet de nadelen van de markt, maar durft er geen principiële conclusies aan te verbinden. Hun voorstellen leiden tot een log, bureaucratisch systeem waarmee de publieke zaak niet gediend is. Zo’n systeem kost veel geld zoals ook is gebleken bij de introductie van marktwerking in de zorg.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 12 juni 2008 :: 13.36 uur

24 Comments

24 reacties

 1. Tsja. Weet je, ik heb het idee dat men in Den Haag op de spreekwoordelijke luie kont heeft willen zitten door te denken dat ‘marktwerking’ er vanzelf voor zou zorgen dat een bepaalde dienst efficiënter en dus goedkoper zou worden. Dat is alleen zo op het moment dat er sprake is van een doorzichtige markt en mijns inziens is daar in geen geval sprake van. Niet bij het openbaar vervoer, niet in de gezondheidszorg enzovoorts enzovoorts.

  Hoog tijd dan ook dat we dat terugdraaien. Collectieve voorzieningen moeten we collectief beheren. Maar let op, we gaan dat natuurlijk niet doen met logge overheidslichamen en dergelijke. Want ook die hebben de neiging om eenzelfde werking te hebben als ‘marktwerking’…

  Reactie door Ruurd — donderdag 12 juni 2008 @ 14.11 uur

 2. LICHT KIEZERS OPTIMAAL VOOR OVER RISICO’S PRIVATISERING
  De SP kan de kiezers optimaal voorlichten over de economische en maatschappelijke nadelen en risico’s van marktwerking.

  Die voorlichting kan volgens mij onder andere via een zeer duidelijke voorlichtingsvideo op de SP-website. Daarbij kunnen alle argumenten voor en tegen die marktwerking schematisch worden besproken en in beeld gebracht via een Power Point-animatie. Dit ondersteund door praktijkbeelden en korte interviews.

  Bij een dergelijke film kan het zinvol zijn als er deskundigen meewerken op het gebied van educatieve videoproducties en specialisten op het gebied van eenvoudig en zeer begrijpelijk taalgebruik.

  Dat doet niets af aan mijn waardering voor de huidige SP-publicaties.

  Ik stem op de SP.

  Reactie door Jaap Veldkamp — donderdag 12 juni 2008 @ 14.43 uur

 3. Kan marktwerking onder het nieuwe Europese verdrag nog wel teruggedraaid worden ?

  Reactie door simbro — donderdag 12 juni 2008 @ 15.30 uur

 4. jammer dat de wrr zo laat met deze analyse komt nu bijna de gehele samenleving tot prooi en doel is geraakt van de marktfunda,s.
  ben benieuwd naar de reactie van ons kabinet,vooral welke verkalkte hersenkronkel nog in staat is om marktwerking na alle problemen nog te rechtvaardigen c.q te verdedigen.

  Reactie door visgert — donderdag 12 juni 2008 @ 16.18 uur

 5. Marktwerking is gewoon graaien voor opportunisten.
  In de natuur is vrij verkeer een voorwaarde voor biodiversiteit. Echter hierbij gaat het niet om struggle for life maar veeleer om niche invulling en cooperatie. En de natuur bestaat al heel lang.
  Door de manier waarop er nu grootschalig marktwerking wordt ingevoerd neemt de eenvormigheid alleen maar toe. Net als bijv. in de tijdschriftschappen van AH. Het lijkt veelvormiger te worden maar in werkelijkheid komt het allemaal van 1 bedrijf. Groen licht voor de ruggengraatlozen. Zo komt onze beschaving echt niet verder.
  Marktwerking in de mensenwereld is gewoon struggle for “life” en heeft met beschaving weinig meer te maken. USA heeft geen spirit meer en Nederland is bijna geheel stuk. Ons hoogtepunt is ergens tussen 1960 en 1980 geweest. Dus “life”is niet meer wat het geweest is. Maar, denken de meesten, “met geld is alles te koop”.
  GELD GELD GELD en nog eens GELD. De rest telt niet meer. Bos Bakellende, Rouvoet allemaal proberen ze hun eigen hachie te redden. Zij spreken allen met dubbele tong. Alle drie gristelijk opgevoed maar altijd met de portemonee in hun geknipte kop.
  The word is never the thing. Zij zullen het paradijs nooit weten te vinden tenzij in de folders uit de toeristenindustrie die boomt als nooit te voren.
  O politiek waarom hebt u ons verraden?

  Reactie door Lef — donderdag 12 juni 2008 @ 16.51 uur

 6. Beste mensen, er is een plaats waar de marktwerking thuis hoort en dat is op http://www.marktplaats.nl , ik persoonlijk vind dat alle artikelen die de mens van nature nodig heeft niet op de markt kunt gooien en dat die onder de verantwoording van de staat dienen te staan. Geldgraaiers dienen met hun vurige tengels daarvan af te blijven. In het kader van Europia in wording, zijn politieke partijen ervan afgestapt. Noemt het wat je wilt, ik vind het stelen van de eerste levensbehoeften van de mens en vooral die mens die zich niet kan weren, de arbeidersklasse.
  Dat dit soort zaken in een democraties bestel baart mij grote zorgen.
  Joan A. Nieuwenhuis verhaalt in zijn reeds eerder genoemd werk “Een halve eeuw onder socialisten, dat Domela kort na de tijd die hij tot herstel van zijn in de gevangenis geschokte gezondheid in Zwitserland had doorgebracht, een bezoek bij hem in Groningen bracht en dat bij dat bezoek de leider hem de volgende mededeling deed: “Ook ik ben gaandeweg tot de overtuiging gekomen, dat het sturen op een zogenaamde volksregering bij meerderheid van stemmen een verplaatsing is der overheersing. De dictatuur van een enkele wordt dan vervangen door de dictatuur van meerderen, meestal de slimsten, maar niet de beste mensen”.
  Dit is een citaatje is uit het boek van Sam de Wolff uit 1951, “En toch..!” driekwart eeuw Socialisme in vogelvlucht.
  Mijn visie is nog steeds, het zit goed fout met onze zogenaamde democratie in Nederland waar het verenigd Europa volgens de slimme jongens de oplossing is. Maar danook een vreemd Europa waar de rijken rijk zijn en de armen arm.
  Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naar toe. Zou het Walhalla nog bestaan?

  Reactie door olle Henk — donderdag 12 juni 2008 @ 16.54 uur

 7. De marktwerking is niet van deze dag , maar dat overheidsdiensten menen te denken dat zij als een particulier bedrijf de markt opkomen is op z’n minst heel erg vreemd :dat betekent dat een Russische overheidsdienst hier in NL. BV. of wel de Balkenelende vrijstaat (BV) hier diensten gaan aanbieden ? en dat Nederlandse overheidsdiensten in Rusland hun dienstverlening gaan geven aan de russische burger : en dat je een Chinese overheidsdienst opkoopt als Nederlandse overheid ? Hoe zat het met Kartelwerking : die wordt juist groter , terwijl men dat niet wilt : uiterst vreemd !

  Reactie door Fred — donderdag 12 juni 2008 @ 17.35 uur

 8. VRAAGJE ?

  Als je heilig gelooft in marktwerking,wantrouw je dan je eigen capaciteiten en controlemiddelen? ;-)

  Reactie door taardje — donderdag 12 juni 2008 @ 19.15 uur

 9. De marktwerking en de privatisering moeten gewoon compleet terug worden gedraaid.

  Na de gebleken verslechteringen voor de samenleving zou het misdadig zijn van de regering als de regering verder gaat op het pad van de marktwerking en de privatisering.

  Wat er gebeurt met een samenleving zonder een goed onderhouden infrastructuur; rioleringssystemen, waterleidingen, wegen, bruggen, waterwegen, vliegvelden, ziekenhuizen, gasleidingen etc etc etc behoeft geen toelichting.

  Het verwaarlozen van de infrastructuur door de staat is net zo levensbedreigend als terrorisme.

  Het privatiseren en vermarkten van de collectieve sector aan commerciele uitbuiters valt hierom gelijk te stellen aan terrorisme.

  Overigens ben ik van mening dat Minister President Balkenende zich moet melden bij het Internationale Strafhof in Den Haag in verband met het dossier betreffende zijn oorlogsmisdaden wat aldaar open staat.

  Reactie door koen — donderdag 12 juni 2008 @ 19.57 uur

 10. Ik begrijp dat hele verhaal van de WRR niet zo. Waaruit blijkt dan dat de efficiëntie op de korte termijn is verbeterd. Ik heb wel gemerkt dat bijvoorbeeld de fietsen en ook auto’s de laatste jaren een stuk beter geworden zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld veel minder vaak (of nooit meer een lekke band). En je hebt nu bijvoorbeeld ook LED verlichting en computers. Deze vooruitgang is veel meer te danken aan technologische vooruitgang dan aan marktwering.

  Reactie door reint — donderdag 12 juni 2008 @ 20.20 uur

 11. Onlangs hoorde ik iemand zeggen dat marktwerking uiteindelijk leidt tot keuzebeperking of zelfs tot helemaal geen keus meer. Daar gaat de concurrentiestrijd voor zorgen…Dan is nog maar één vraag van belang. Hoe bepaal je de levensverwachting van ‘marktwerking’ voor een markt?

  Reactie door Arnold de Man — donderdag 12 juni 2008 @ 23.47 uur

 12. Ja laten we snel ook maar de marktwerking in gaan voeren als het gaat omn de invulling van vakatures in de publieke sectoren ten aanzien van de bestbetaalde funkties!

  Zoals die van directeur van een verzorgingstehuis of topambtenaar van VWS of zelfs de premier.

  Want misschien is er ergens nog wel een roemeen of pool te vinden, die dat voor 12 euro bruto per uur ook wel kan doen. het gaat toch over vrij personenverkeer binnen de EU?

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — vrijdag 13 juni 2008 @ 0.28 uur

 13. Hoed u voor het privatiseren van de wegen!
  Dan komt de tollenaar weer terug, die klassieke louche uitbuiter, die je geld aftroggelt, alleen omdat je over ‘zijn’ weg komt en voor je het weet overal en voor zijn eigen hebzucht belasting op gaat heffen.

  En het is al weer gebeurd. Neem Frankrijk. Als ik er nog kom zoek ik de binnenwegen op maar u bent er misschien al honderden euro’s kwijtgeraakt aan de peperdure péages.
  Betalen voor weggebruik is niet zo gek als je daarmee uitgaven voor ons allemaal kunt financieren. Maar ook de Franse tolwegen zijn verkwanseld, in 2006 onder de regering van de Villepin. De opbrengsten verdwijnen nu in de zakken van private graaiers.

  Herinnert u zich hoe boos onze nationale scharrelaar Roel Pieper was, dat de kilometerheffing ineens buiten hem om geritseld werd? Hij had gedacht daar met zijn MobiMiles flink aan te gaan verdienen, maar kennelijk zitten er andere partijen op het vinkentouw. Het is niet voor niets dat het corrupte CDA zo graag dit departement bestiert. Wij horen daar niets van; het gebeurt achter de schermen.
  Ik voorspel u: dit gaat u een hoop geld kosten.
  Misschien nog wel meer dan de 500 miljard euro van de grondspeculatie met bijbehorend circus van de hypotheekrenteaftrek.

  Reactie door Hermie Kreeft — vrijdag 13 juni 2008 @ 0.39 uur

 14. Ja, de marktwerking zou een zegen moeten zijn voor Nederland en het stokpaardje van Paars tot en met Balkenende 1 tot/met nu.
  Vroeger was het soms behoorlijk irritant als je met een ambtenaar van bijvoorbeeld de Post,Het Telefoonbedrijf , Openbaar vervoer,Spoorwegen te maken had.
  Werken hadden ze niet uitgevonden en ze lieten duidelijk aan je merken dat zij de baas waren en dat je van geluk mocht spreken als je iets van hun gedaan kreeg.
  Deze ambtenaren hadden ook een eigen pensioenfonds en een eigen arbeidsongeschiktheidswet. Daarnaast hadden ze ook een soort uitkeringsorgaan die diverse zaken regelden zoals auto’s of bijvoorbeeld hulp bij poetsen of verzorging voor gehandicapte oud ambtenaren. Ook hadden ze een eigen particulier ziekenfonds.
  Maar de regering wilde minder ambtenaren en veel personeel werd van de ene of de andere dag overgeheveld naar bedrijven die opgericht waren door oud staatsbedrijven zoals Connexion, Het Gak,KPN enzovoort. Dit gebeurde door deze staatsorganen gewoon een andere naam te geven.
  Maar er kwamen ook andere wijzigingen, veel ambtenaren werden overgeheveld naar regelingen die toen al behoorlijk overbelast waren zoals de WAO , de normale ziekenfondsen en naar de WVG. Door deze import van ambtenaren gingen deze regelingen dik in de rode cijfers en worden nu weer al jaren aan een stuk kapot bezuinigd.
  Dus de noemer marktwerking om grote hoeveelheden ambtenaren te dumpen is in plaats van een zegen een koekoeksjong geworden.
  De W.A.O. bestaat niet meer,de ziekteverzekeringen zijn onbetaalbaar geworden,de Wet Voorziening Gehandicapten heet nu WMO en levert alleen veel ellende op.
  De personeelsleden zijn nu vriendelijker als de vroegere ambtenaar maar verder heeft de marktwerking alleen ellende opgeleverd.

  Reactie door Jan Spierings — vrijdag 13 juni 2008 @ 10.35 uur

 15. In een van de eerste economielessen niveau lbo leer je dat marktwerking een kwestie is van vraag en aanbod. Voor een bedrijf is het het gunstigste als de vraag hoog is en het aanbod laag. Dat werkt dus niet in de publieke sector… Om de eenvoudige reden dat dan bijvoorbeeld de stroom uitvalt en de zieken op straat liggen te kreperen. De beleidsmakers hebben wederom gemeend niet te moeten luisteren naar waarschuwingen van burgers zoals de heer Brenninkmeijer. Evenmin heeft men zich iets aangetrokken van vergelijkbare kwalijke effecten die al optraden in bijvoorbeeld de VS ruim voordat dit beleid in Nederland zijn intrede deed.

  Reactie door Toussaint — vrijdag 13 juni 2008 @ 11.23 uur

 16. Marktwerking is een vorm van beperking opleggen aan de consument. Door marktwerking blijven er maar een paar bedrijven per sector over, en die kunnen vragen wat ze willen. Kijk wat er met drinkwater aan het gebeuren is.

  Nog even over de gemanipuleerde olie prijs. Hoe denkt de SP hierover? Over de drie cent accijns op diesel vanaf 1 juli. De stijgende kosten voor levensmiddelen in combinatie met de armen in de samenleving. We horen in de media niets dat de politiek hier oog voor heeft..

  Reactie door Burger 0 — vrijdag 13 juni 2008 @ 12.50 uur

 17. KABELBEDRIJVEN EN OMROEPORGANISATIES MOETEN IN OVERHEIDSHANDEN
  Massamedia zijn de allerbelangrijkste infrastructuur, met gigantische impact op politieke opinie en kennis en vaardigheden van burgers en overheden.

  De overheid moet goed leren delegeren, net als bedrijfsdirecties. Burgers moeten onder andere EHBO, opvoeding, conflictbemiddeling en medicijngebruik leren. Daartoe is veelzijdige hoogwaardige informatieoverdracht aan burgers cruciaal.

  Daartoe moeten alle kabelbedrijven en omroeporganisaties eigendom zijn van de democratische overheid. En niet in handen van slecht controleerbare (amorele internationale) bedrijven.

  De onderstaande Nederlandse website vertelt eenvoudig waarom en hoe organisaties moeten delegeren: voor motivatie van medewerkers en ontlasting van leidinggevenden. Lees hier in plaats van ‘medewerkers’ ‘burgers’ en lees voor ‘leidinggevenden’ ‘overheid’.

  http://www.mkbservicedesk.nl/690/delegeren.htm

  Reactie door Jaap Veldkamp — vrijdag 13 juni 2008 @ 15.21 uur

 18. De grootscheepse industrialisatie van eind 18e, de 19e en begin 20ste eeuw, waarin een door nagenoeg onbeteugeld egoïsme en later ook liberalisme “geïnspireerd” kapitalisme in staat werd gesteld om hele volksmassa’s hemeltergend en rampzalig uit te buiten, laat met dramatische beelden zien waartoe tomeloze hebzucht in staat is, als deze zijn gang kan gaan…
  In reactie daarop hebben weldenkende mensen er, samen met de bewonderenswaardige moed en opofferingsgezindheid van talloze “gewone” mensen, voor gezorgd dat daartegen barrières werden opgeworpen in de vorm van allerlei wetten en in de loop van de 20e eeuw een stelsel van sociale voorzieningen.

  Bescheidener en hardwerkende mensen kregen zo een door de overheid gegarandeerde minimumbestaanszekerheid.
  In deze optiek heeft de staat dus vooral een beschermende en regulerende functie… vooral om -anders grootscheeps ontsporend- egoïsme aan banden te leggen, daar waar het een werkelijke bedreiging voor de samenleving gaat worden.

  Dus nog wel relatief grote verschillen tussen rijk en arm, maar “rijk” kon zich niet alles veroorloven en de meeste mensen met een gematigder inkomen wisten zich gerustgesteld door dit betrekkelijke, door de staat gegarandeerde en gesanctioneerde evenwicht.

  Deze toegepaste wijsheid –letterlijk geleerd door enorme schade en schande en ten koste van onvoorstelbaar leed van talloze mensen- wordt bewust genegeerd, met voorspelbaar resultaat:
  Allerlei mooie frasen en bezweringen, o.a. dat “we nu door ongekende technologische vooruitgang en communicatiemogelijkheden, mensen de verantwoordelijkheid voor hun lot in eigen handen kunnen leggen, etc…”, negeert dat een wederom zo min mogelijk begrensd egoïsme DUS ook meer mogelijkheden ter beschikking heeft, zoals al overal zichtbaar is:
  “Marktwerking”, opgetuigd met mooie en de ware aard verbergende woorden, voedt overduidelijk VOORAL verwoestende hebzucht….

  Opnieuw heersend nihilistisch liberalisme met zijn dwingende eis van “terugtredende” (en dus in beteugeling van egoïsme, machtelozer!) overheden, is meer dan ooit een bedreiging voor de hele wereld…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 13 juni 2008 @ 15.41 uur

 19. Jan, met alle respect maar dit is toch geen nieuws? Het ergste is dat het een vermogen zou kosten om dingen terug te draaien (mocht dat ooit gebeuren).

  Reactie door Vic — vrijdag 13 juni 2008 @ 17.01 uur

 20. @18 Harrieke

  Jij hebt het begrepen. Mijn angst is dat vele niet begrijpen dat er weinig voor nodig is om terug gejaagd te worden in het hok der afkomst. En hiermede bedoel ik de arbeidersklasse.
  Je noemde de 19e eeuw. Lees dit maar eens in de trend van houdt jij ze dom dan houd
  ik ze arm.

  In een officeel rapport van Engelse fabrikanten, die 1n 1868 Nederland bereisden op zoek naar werkkrachten voor hun fabrieken, worden de Nederlandse arbeiders beschreven als

  “Grote jeneverdrinkers, slecht gevoed, zwak van gestel, totaal onkundig en verwonderlijk onhandig in het handelen van alle gereedschap, waarmee zij van de jeugd af niet gewend waren”; en verder: ongeveer de slechts onderwezenen en opgeleiden van geheel West-Europa, traag en loom, als de waters, die kruipen door hun polders”.

  Zo donker is de toestand, als in de tweede helft van de 19e eeuw Nederland eindelijk deel begint te nemen aan de industriële opbloei van west-Europa.

  Waarom schrijf ik dit, daar de verwaarlozing van onderwijs en noem maar op vanwege de kosten die weer duidelijk het gesprek van de dag beginnen te worden.
  De gemengde economie moet de schroothoop op, opleidingen zijn te kostbaar, nutsbedrijven worden verkocht aan de meest biedende, mensen tellen niet meer mee want dat zijn kosten. Dat allemaal ter eer en glorie voor het management, die gouden tijden meemaken.
  Maar bij Ierland begint de victorie, ik draai de hele week Ierse muziek uit dank dat zij hun Brains niet hebben laten privatiseren door die geldmaniakken.

  Reactie door olle Henk — vrijdag 13 juni 2008 @ 17.57 uur

 21. Marktwerking?
  We hebben gezien en ervaren waar dit toe lijd, politici een absurde salaris verhoging en steeds minder verantwoordelijkheid, gemeenten moeten alles oplossen voor de mensen. Zelf is de overheid nergen meer verantwoordelijk voor, laat staan nog mededogen voor de burger, nog steeds gaat ongeveer 1/3 van het inkomen naar de overheid dmv belastingen en de burger krijgt er niets voor terug, alles verdwijnt daar heen. Verder moet ieder risico dat de burger loopt, maar met eigen middelen betaalt worden, verzekering etc. Voor alle andere noodzakelijke kosten van bestaan draait de burger ook zelf op, de overheid en politiek heeft zijn handen overal van afgetrokken, behalve het buiten alle proporties graaien, boetes, heffingen het nutsbedrijven, woningbouw verenigingen etc. makkelijk maken om de burger verder kaal te plukken. En dan maar met het fingertje naar het buitenland wijzen.Dit land gaat eraan als we hiertegen niets ondernemen.

  Reactie door spuugzat — vrijdag 13 juni 2008 @ 18.01 uur

 22. @18 Harrieke
  @20 olle Henk
  Nou zijn jullie op deze site bekend dat jullie de geschiedenis kennen maar opgemelde postjes zijn buitengewoon duidelijk, respect!!!
  Een enorm goed weekend gewenst !!

  Reactie door henk c.i. — vrijdag 13 juni 2008 @ 20.15 uur

 23. Het probleem met de marktwerking is dat dit in het begin weleens positief kan werken vanwege de concurrentie. Op de langere termijn zal, als de kleine vissen door steeds grotere worden opgeslokt, er zeer waarschijnlijk een monopolie, of anders wel onderlinge prijsafspraken tussen de grootste spelers, ontstaan. Dat is altijd ongunstig voor de consument.

  Reactie door Embers — vrijdag 13 juni 2008 @ 21.39 uur

 24. In Noordrijnwestfalen met ca. zoveel inwoners als Nederland is net de LEG, een soort woningcorporatie, verkocht aan de Amerikaanse Goldman Sachsbank (onderdeel onroerendgoedfonds Whitehall). Een vies spelletje tussen Amerikanen en enkele Duitse verraders uit voornamelijk de politiek.
  Bijna 100.000 huurhuizen voor 3,5 miljard euro. De bewoners zijn nu doodsbang geworden. In de steek gelaten door de overheid, gewoon verkocht.
  Snelle winsten worden verlangd door de aandeelhouders. Dus dat wordt uitknijpen.
  Een nieuwe markt is gecreerd. De aandeelhouders zijn asociale ratten die met geld wegzetten hun geld verdienen aan het leegroven van publieke zaken in plaats van te werken en onze beschaving te verbeteren. Het gaat in snel tempo richting jaren 20 toestanden vrees ik.

  Reactie door Lef — zaterdag 14 juni 2008 @ 1.14 uur