Kijk op deze tijd

Kijk op deze tijd

Opvoeding en educatie, neoliberalisme, de evolutie, het heelal en de vrije wil, het zijn een paar van de thema’s die aan bod komen in de gesprekken die Jan Marijnissen voerde met zeventien bekende Nederlanders over hun expertise, kennis en inzichten.

Maarten van Rossem moet nu concluderen dat ‘ook sommige linkse partijen zich veel te lang in slaap hebben laten sussen door de mantra’s van het neoliberalisme’. De knuppel die Henk van Os in het hoenderhok gooit is zijn opvatting dat ‘de beste bezuiniging op kunst te realiseren is door fors te snijden in de gremia van ambtelijke en semiambtelijke beoordelaars’. ‘Meer blauw op straat is geen vervanger voor wijkende opvoeders,’ stelt Micha de Winter. Corine de Ruiter is er heilig van overtuigd dat ‘alleen detentie geen fundamentele oplossing voor het probleem van criminaliteit is’. En Robbert Dijkgraaf verwacht zeker dat ‘we een doorbraak zullen beleven op het punt van onze kennis over het ontstaan van het heelal’. Kijk op deze tijd is een serie verhelderende gesprekken met bevlogen Nederlanders over actuele vraagstukken.

Bestel het boek hier.


Tegenstemmen – Editie 2009

TegenstemmenJan Marijnissen legt in Tegenstemmen de vinger op de vele zere plekken van het neoliberalisme. Met praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland toont hij aan dat de neoliberale vechtmaatschappij goed is voor enkelen, maar slecht voor velen – en dus voor de samenleving als geheel. Tegenstemmen is al meerdere malen herdrukt en ook in het Engels en het Grieks vertaald. Dit is een geactualiseerde editie waarin drie nieuwe hoofdstukken zijn toegevoegd.


Waar historie huis houdt

Waar historie huis houdtAls Jan Marijnissen plaatsen bezoekt – privé of als politicus – begint hij meestal in het museum. In dit boek maakt hij duidelijk waar zijn belangstelling voor geschiedenis vandaan komt, en neemt hij de lezer mee naar landen, streken en personen die hem persoonlijk gevormd en verrijkt hebben. Omdat kennis van historie het onderling begrip tussen mensen vergroot, pleit Marijnissen voor de oprichting van een nationaal historisch museum: Het huis van de historie.

Waar historie huis houdt werd in maart 2005 uitgegeven door Uitgeverij Rap en is verkrijgbaar in de boekhandels.


Hoe dan, Jan?

Hoe dan, Jan?Kees Slager en Karel Glastra van Loon zijn journalist én links. Ze maken zich met heel veel anderen grote zorgen over de uitwerking op de samenleving van de neoliberale vloedgolf die ons land en de rest van de wereld overspoelt. In dit boek vuren ze vragen af op Jan Marijnissen, voorman van de snel groeiende SP. Waarop is het ‘nieuwe optimisme’ van Marijnissen feitelijk gebaseerd? Hoe houdbaar is het concept in deze cynische tijden? Zou ‘nieuw pessimisme’ niet beter passen? Droomt Marijnissen zich een toekomstof zijn er ook aangrijpingspunten? Wie worden zijn bondgenoten en waar zitten zijn tegenstanders?

Slager en Glastra van Loon tekenden interessante antwoorden op, maar ook twijfels en wedervragen. Dit boek is verplichte kost voor iedereen die wil dat links een toekomst heeft, maar niet klakkeloos op een goede afloop vertrouwt. Niet voor betweters, wel voor optimistische twijfelaars!

Hoe dan, Jan? werd in januari 2005 uitgegeven door Uitgeverij L.J. Veen en is verkrijgbaar in de boekhandels.


Nieuw optimisme

Nieuw optimismeIn Nieuw optimisme vertelt Jan Marijnissen hoe hij werd wie hij nu is. Gelijk op met zijn eigen verhaal vertelt hij hoe de SP zich stap voor stap ontwikkelde van kleine, vooral lokaal actieve partij, tot serieuze en populaire uitdager van de oude politiek van CDA, VVD en PvdA.

In Nieuw optimisme analyseert Marijnissen politieke fenomenen als het neoliberalisme, Paars en Pimpelpaars. Hij geeft zijn visie op solidariteit, integratie, de Europese eenwording, de globalisering.

Nieuw optimisme werd in januari 2003 uitgegeven door Aspekt en is verkrijgbaar in de boekhandels.


Schrale Rijkdom

De erfenis van acht jaar Paars

Schrale RijkdomSchrale rijkdom‘Schrale rijkdom’ rekent af met de hooghartige hoofdrolspelers in de paarse politiek. Marijnissen houdt Kok, Melkert en Dijkstal verantwoordelijk voor het feit dat we als land rijker zijn dan ooit maar toch te maken hebben met gigantisch grote problemen in de zorg, het onderwijs, de veiligheid en het samen leven.

In 2002 uitgegeven door Ketch-up Press
ISBN 90 77133 01 1


De laatste oorlog

Gesprekken over de nieuwe wereldorde

Laatste Oorlog‘Jan Marijnissen en Karel Glastra van Loon spraken op de drempel van het nieuwe millennium met prominente deskundigen op het gebied van vrede en veiligheid in binnen- en buitenland. Zij vroegen uiteenlopende personen als Lord Carrington, Sir Michael Rose, Hans van den Broek, Noam Chomsky, Rob de Wijk en Georgi Arbatov naar hun visie op de nieuwe wereldorde. Daarnaast schreven zij zelf een uitvoerig essay over de Nederlandse rol in internationale conflicten.’

In deel 2 bespreken de schrijvers uitvoerig de conclusies die ze trekken uit de gesprekken.

In 2000 uitgegeven door L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
ISBN 90 204 6022 6


Effe dimmen

Een rebel in Den Haag

Effe dimmen‘In Effe dimmen! doet Marijnissen op vlotte wijze verslag van zijn ervaringen als nieuweling in Den Haag, zijn verwondering en verbazing maar ook zijn verontwaardiging over merkwaardige en vaak onaardige mores. En natuurlijk neemt hij fel-kritisch stelling in een groot aantal politieke en maatschappelijke kwesties.’

In 1998 uitgegeven door L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
ISBN 90 204 5766 7


Tegenstemmen

Een Rood antwoord op Paars

Tegenstemmen ‘Jan Marijnissen legt in Tegenstemmen de vinger op de vele zere plekken van het neoliberalisme. Met praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland toont hij aan dat de neoliberale vechtmaatschappij goed is voor enkelen, maar slecht voor velen – en dus voor de samenleving als geheel.’

In 1996 uitgegeven door L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
ISBN 90 254 0860 5


Enough!

A socialist bites back

EnoughTegenstemmen, bewerkt en in het Engels vertaald door Steve McGiffen
‘This is by far the best book about socialism that I have read for ten years or more.’ (Tony Benn, Lagerhuislid Labour Party, ex-minister)
In 1996 uitgegeven door de SP
ISBN 90 801777 3 3Αρκετά!

ApketaΟ σοσιαλισμός αντεπιτίθεται

Tegenstemmen, vertaald in het Grieks door Katerina Lamprinou.

In 2007 uitgegeven door uitgeverij Antilogos.
ISBN: 978 960 89490 4 1Samenleven kun je niet alleen

Samenleven‘Dit boekje laat u kennis maken met de opvattingen van Jan Marijnissen over overheid, werken, inkomens, gezondheidszorg, milieu, oorlog en vrede, charitas, individualisering en moraal. (…) Marijnissen schetst in korte columns waarom hij in een tijd van ieder voor zich op de bres staat voor een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan.’

Verzamelde columns uit de Tribune, het nieuwsblad van de SP, in 1993 uitgegeven door de SP
ISBN 90 801777 1 7


  • Boeken

    Samenleven kun je niet alleen

    De eerste druk van ‘Samenleven kan je niet alleen’, 1993. Met vormgeefster Loes Komen bekijk ik de drukproeven.

    Een overzicht van de boeken van mijn hand. De meeste zijn online te lezen. De Laatste Oorlog heb ik samen met Karel Glastra van Loon geschreven. Graag wil ik je ook wijzen op het boek van Kees Slager; 'Het geheim van Oss'