De laatste oorlog

Gesprekken over de nieuwe wereldorde

Laatste Oorlog‘Jan Marijnissen en Karel Glastra van Loon spraken op de drempel van het nieuwe millennium met prominente deskundigen op het gebied van vrede en veiligheid in binnen- en buitenland. Zij vroegen uiteenlopende personen als Lord Carrington, Sir Michael Rose, Hans van den Broek, Noam Chomsky, Rob de Wijk en Georgi Arbatov naar hun visie op de nieuwe wereldorde. Daarnaast schreven zij zelf een uitvoerig essay over de Nederlandse rol in internationale conflicten.’

In deel 2 bespreken de schrijvers uitvoerig de conclusies die ze trekken uit de gesprekken.

In 2000 uitgegeven door L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
ISBN 90 204 6022 6

Hier te bestellen

Inhoudsopgave:


  • Boeken

    Samenleven kun je niet alleen

    De eerste druk van ‘Samenleven kan je niet alleen’, 1993. Met vormgeefster Loes Komen bekijk ik de drukproeven.

    Een overzicht van de boeken van mijn hand. De meeste zijn online te lezen. De Laatste Oorlog heb ik samen met Karel Glastra van Loon geschreven. Graag wil ik je ook wijzen op het boek van Kees Slager; 'Het geheim van Oss'