Begeleidende tekst

In Nieuw optimisme vertelt Jan Marijnissen hoe hij werd wie hij nu is. Gelijk op met zijn eigen verhaal vertelt hij hoe de SP zich stap voor stap ontwikkelde van kleine, vooral lokaal actieve partij tot serieuze en populaire uitdager van de oude politiek van CDA, VVD en PvdA.

In Nieuw optimisme analyseert Marijnissen politieke fenomenen als het neoliberalisme, Paars en Pimpelpaars. Hij geeft zijn visie op solidariteit, integratie, de Europese eenwording, de globalisering. Hij daagt zijn opponenten uit om te kiezen: wordt het nog liberaler of weer socialer in dit land? Hij gaat in op vooroordelen over hemzelf en zijn partij – en hij komt met zijn alternatieven voor de oude politiek, met zijn pleidooi voor ‘nieuw optimisme’. Daarmee geeft hij tegengas aan het cynisme, pessimisme en negativisme in de huidige politiek. Voor de SP-voorman staat vast dat de overheid mensen niet gelukkig kan maken, dat moeten ze zelf doen. Een beschaafde samenleving hoort er echter wel voor te zorgen dat een ieder een eerlijke en gelijke kans op geluk krijgt. Precies daar mankeert het aan en dat motiveert Marijnissen in zijn politieke optreden.

Marijnissen weet dat het niet eenvoudig is om recht te breien wat in jaren scheef gegroeid is. Maar dat is geen reden om onszelf wijs te maken dat we onze toekomst niet in eigen handen zouden hebben. Wie realist is in het heden mag optimist zijn voor de toekomst.

Nieuw optimisme is – in de typische Marijnissen-stijl – helder en recht voor zijn raap in zijn analyses, hard en onthullend in zijn oordelen maar bovenal hoopgevend in zijn perspectieven.

Jan Marijnissen (1952, Oss) is sinds 1994 fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer.

Anderen schreven eerder over Jan Marijnissen en de SP:

Prem Radhakishun (Parool): ‘De SP is een consequente partij, die als eerste allerlei misstanden in de gezondheidszorg, onderwijs en andere sectoren voorzag.’

Jos de Beus (NRC): ‘De SP heeft een programmatisch antwoord gezocht op het neoliberalisme van VVD’er Bolkestein terwijl de PvdA ten volle de markteconomie omarmde.’

Margo Trappenburg (NRC): ‘Het gelijk van Jan Marijnissen‚Ķ Segregatie en spreidingsbeleid zijn bij uitstek linkse issues; het is geen toeval dat de SP er het eerst mee kwam.’

Pim Fortuyn (Elsevier): ‘Hij heeft op briljante wijze een deel van het electoraat een stem gegeven.’

Bart Tromp (NRC): ‘De SP is een echte sociaal-democratische partij. Daar is weinig tegen in te brengen.’

Uitgeverij Aspekt