De racistische variant van het CDA

Waar ik ook kom in Nederland, steeds weer word ik door mensen aangesproken op de verwachte winst voor de CD bij de volgende verkiezingen. ‘Wat doen jullie daar tegen?’ is de terechte vraag.

Lange tijd zijn de politici in Den Haag ervan uitgegaan dat doodzwijgen de beste strategie was tegenover het racistische geluid van de CD. Inmiddels is wel duidelijk dat die strategie niet werkt. De wens van mensen om te protesteren tegen het a-sociale beleid van de Haagse politiek blijft, evenals de wens blijk te geven van de ernstige zorg over de groeiende problemen rond de integratie van buitenlanders in de Nederlandse samenleving. Blijkbaar denken steeds meer mensen dat een stem op de CD het beste middel is om politiek Den Haag te laten weten dat het zo niet verder kan. Een gevaarlijke ontwikkeling, die niet gekeerd kan worden door de CD te mijden dan wel dood te zwijgen. Naar mijn mening moeten we ze aanpakken, keihard aanpakken. Maar op welke manier?

De dag na het kamerdebat over de WAO heeft iedereen het weer in alle kranten kunnen lezen. Het kabinetsvoorstel om de WAO te slopen werd gesteund door CDA en PvdA; SGP en RPF; en door… de CD! En dat was niet de eerste keer dat Janmaat koos voor een politiek die rechtstreeks indruist tegen de belangen van gewone mensen. Integendeel. Iedereen die het stemgedrag van deze man voor langere tijd heeft gevolgd, ziet dat hij vrijwel altijd hetzelfde stemt als het CDA, de partij waar hij zijn politieke carrière begon. In de kamerdebatten hoor of zie je hem vrijwel nooit; het enige wat hij doet is van tijd tot tijd zijn racistische gif spuien wanneer de agenda van de Kamer daar de mogelijkheid toe biedt.

Lang heeft extreem-rechts er in Nederland vrij onschuldig uitgezien. Om de haverklap was er onderling ruzie en voor het iets kon worden hadden ze de zaak alweer om zeep geholpen. Waar ratten elkaar bevechten, hoef je geen gif te strooien. Maar de tijden zijn veranderd. We kunnen niet het risico nemen dat uit onvrede met de algehele Haagse politiek mensen CD gaan stemmen. De mensen zal moeten worden uitgelegd dat de CD geen alternatief is voor CDA en PvdA. Daarmee wordt het voor gewone mensen alleen maar van kwaad tot erger.

Het wordt hoog tijd dat de waarheid over de CD bekend wordt. Bijvoorbeeld dat Janmaat zich laat financieren door Duitse en Vlaamse neo-nazi’s. Dat in het kielzog van Janmaat een hele reeks uiterst dubieuze figuren varen. Mensen veroordeeld voor brandstichting, voor geweldpleging, voor verspreiding van racistische en nazistische lektuur en zelfs voor moord. Maar ook dat Janmaat helemaal niet die dappere jongen is waarvoor velen hem houden. Welnee, doorgaans is hij een trouwe steunpilaar van de regering. Hij stemde met Lubbers en Kok vóór de afschaffing van de WAO en de koppeling. Hij protesteerde niet tegen de huurverhogingen. Hij koos niet de kant van de gehandicapten en de ouderen. Janmaat is een braaf knechtje van het kabinet en de ondernemers. Het enige wat hij doet is overal ‘de buitenlanders’ de schuld van geven, terwijl deze vaak evenzo slachtoffer zijn van het door hem gesteunde regeringsbeleid.

Kortom: Wie tegen deze regering en haar beleid is, heeft al helemáál niks te verwachten van Janmaat.