Even voorstellen

Jan Marijnissen (1952) was ooit het jongste raadslid van Nederland, daarna fraktievoorzitter, Statenlid, partijvoorzitter, lijsttrekker en binnenkort waarschijnlijk het eerste Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij (SP).

In het dagelijks leven geeft Jan Marijnissen leiding aan de op vier na grootste partij van het land. Mede door zijn inzet en inzicht heeft de SP (16.000 leden) zich ontwikkeld tot een aansprekend alternatief voor steeds meer mensen.

Marijnissen werkte na de middelbare school jarenlang in verschillende fabrieken: een bijzondere leerschool voor een politicus. Marijnissen kent het leven van alledag van gewone mensen van alle kanten. Hij leidde stakingen, organiseerde huurders en voerde milieu-akties. Dat alles heeft hem een brede kijk op onze samenleving gegeven.

Dit boekje laat u kennis maken met zijn opvattingen over overheid, werken, inkomens, gezondheidszorg, milieu, oorlog en vrede, charitas, individualisering en moraal. Doorgaans opgetekend aan de hand van konkrete gebeurtenissen. Marijnissen schetst in korte columns waarom hij in een tijd van ‘ieder voor zich’ op de bres staat voor een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. ‘Samenleven doe je samen, niet alleen. En dat heeft konsekwenties, zeker in de politiek’.

De teksten in dit boekje verschenen eerder als column in de Tribune, het nieuwsblad van de Socialistische Partij.