Voor meer filmpjes scroll je met het rode balkje naar beneden.

  • SP-TV

    Hier vind je registraties van debatten, demonstraties, werkbezoeken en ander SP-gerelateerd materiaal. Wanneer je op het kleine pijltje achter de titel klikt, ga je naar het desbetreffende artikel waarin de video is verschenen.

    Er is ook een mogelijkheid om de video op je gehele scherm weer te geven, die vind je door op het vierkantje naast de tijdweergave te drukken.